Berichten

Fotoalbum opbaring oud-bisschop Smeets en vespers

Gisteren en vandaag (28 en 29 december) was het voor belangstellenden mogelijk persoonlijk afscheid te nemen van Mgr. Harrie Smeets in de Caroluskapel.
Bekijk het fotoalbum »

Oud-bisschop Harrie Smeets opgebaard in Roermond

Gisteravond (27 december) werd in een kleine processie, begeleid door onder anderen de kanunniken van het Roermondse Domkapittel, het stoffelijk overschot van Mgr. Harrie Smeets overgebracht van het Bisschoppelijk Paleis naar de Caroluskapel.
Lees verder »

Adventsboodschap 2023

Broeders en zusters in Christus,

Wat zullen we met Kerstmis eten? Wie nodigen we uit? Of gaan we ergens naartoe om Kerst te vieren? En geven we elkaar cadeautjes? Moeten die dan nog gekocht worden of is dat al gebeurd? Dit soort vragen horen bij de voorbereiding op het Kerstfeest.

Nu horen we deze zondag Jezus zeggen: ‘Wees waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.’ Jezus zegt: Let op! Natuurlijk horen allerlei praktische zaken bij ons dagelijks bestaan, maar er zijn dingen in het leven die veel belangrijker zijn.

Zo lezen we in het evangelie van deze eerste Adventszondag ook dat de heer des huizes het beheer van zijn goederen aan zijn dienaars heeft overgedragen. Dat lijkt een praktische mededeling, maar er zit een veel diepere betekenis achter. God heeft het beheer van Zijn schepping aan ons toevertrouwd tot het moment waarop Hij terugkomt op aarde. Wij hebben allemaal onze eigen taak gekregen om zo goed mogelijk met die schepping om te gaan.

Dat is een zware verantwoordelijkheid. Denk maar aan het klimaatvraagstuk, de komst van migranten of de steeds groter wordende groep Nederlanders die op of onder de armoedegrens leeft. Dan heb ik het nog niet over dat vreselijke geweld in alle oorlogsgebieden! Of wat dacht u van de waarschuwingen die klinken bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ons hoofd duizelt ervan!

Als je de actualiteit volgt, zou je haast gaan denken dat het onmogelijk is om goed met de schepping om te gaan. Veel mensen haken af, omdat ze zich niet gehoord en gezien weten en zich geen raad weten met deze ontwikkelingen.

Daarom zoeken we naar lichtpuntjes. In deze donkere dagen voor Kerstmis heel letterlijk. Kijk de komende weken maar eens om u heen: overal is feestverlichting te zien. Die lampjes vertolken een diep verlangen in elke mens naar licht.

We kunnen niet alle problemen oplossen die op ons afkomen. Ook ons geloof heeft niet altijd antwoord op deze vragen. Godsdienst is ook niet bedoeld om alle vragen op te lossen. Godsdienst is allereerst een dienst aan God. Dat bedoelt Jezus als Hij spreekt over ‘waakzaam zijn’. Dat heeft alles te maken met onze zorg voor de schepping van God in het hier en nu. Het gaat over de mensen om ons heen, over onze ouders, onze kinderen, onze buren. Over de natuur en de dieren. De hele schepping hebben we als een geschenk ontvangen en is aan onze zorg toevertrouwd.

De Heilige Augustinus zei: ‘God waakt over ons door onze verantwoordelijkheid voor elkaar.’ Waakzaam zijn, is die verantwoordelijkheid serieus nemen. We hoeven niet alles te doen of te kunnen. Maar wát we doen, kan een licht in de duisternis zijn. Zeker als we het samen doen.

Die verantwoordelijkheid werd ook gevraagd van die ene persoon die ons in de Adventstijd bijzonder na aan het hart ligt: Maria. Zij draagt het Kind dat zich het ‘Licht der wereld’ noemt: Jezus. Sinds de 4e eeuw wordt Maria vereerd onder de titel: ‘Draagster van het licht’. We mogen haar zo noemen, omdat haar Kind de Zoon van God is. Hij werd mens, Gods mens. Door zijn menswording leerde Hij ook aan ons wat het betekent om mens te worden.

Met liefde leerde Hij ons dat zorg voor de schepping ook betekent opkomen voor recht en gerechtigheid, voor de waardigheid van iedere mens: vrouw, man, kind, jong en oud, zwart en wit. Of ze nu in een ver land wonen, dichtbij in onze straat of in het asielzoekerscentrum. Jezus leert ons hoe wij samen kunnen groeien in menswording en verantwoordelijkheid; hoe wij zorg kunnen dragen voor elkaar.

Advent, zusters en broeders, is de tijd waarin we toegroeien naar Kerstmis. Het is een tijd om waakzaam te zijn en te luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft: over hoe wij in Zijn spoor mens worden. Om te doen wat Hij gedaan heeft en meer nog: Hem te wórden. Is het niet geweldig om een God te hebben die Zijn handen nooit van ons aftrekt, ondanks ons menselijk tekort? Het is het begin van de vreugde van het komende Kerstfeest: God wordt mens en loopt met ons mee.

De Adventstijd is rijk aan symboliek en ingetogenheid. Graag nodig ik iedereen uit om zich deze weken, als een moeder die een kindje verwacht, te laten leiden door Maria de draagster van het Licht. Zij wijst ons de weg naar haar Zoon en naar elkaar, omdat we allemaal haar kinderen zijn. Durven we ons klein te maken zoals het Kind in de kribbe? Daar is geen bedreiging. Alleen de uitnodigende lach van een lieve baby. Hij is God-met-ons, het ware Licht in ons leven.

Gaat u rustig door met uw voorbereidingen voor Kerstmis. Maar maak daarbij wel gebruik van dit ene ingrediënt: God is liefde. Ook voor jou. Ook voor u. Wie je ook bent. Als we ons afvragen wat we met Kerstmis eten, is het goed om ons te realiseren dat Jezus Christus ons eigenlijke Kerstvoedsel is.

Van ganser harte wens ik u, en allen die u dierbaar zijn en met wie u zich verbonden weet, een Zalig Kerstfeest toe en nu al een door God rijk gezegend 2024.

Roermond, december 2023

René Maessen,
diocesaan administrator

Nederlandse R. -K. Bisschoppen: “Iedereen moet mee kunnen doen!”

Samen met u willen we als gelovige burgers nadenken over het goede wat we voor de samenleving kunnen doen door onze stem te gebruiken

, schrijven de bisschoppen in hun brief bij gelegenheid van de aanstaande verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. De bisschoppen wijzen op de grote uitdagingen en de ontwikkeling van ingrijpende visies op het mens-zijn. Met het oog op de verkiezingen willen we daarbij samen met u stilstaan, zeggen de bisschoppen. Vanuit onze opdracht het ‘zout der aarde’ te zijn maken we het verschil. Lees meer

Fotoalbum diakenwijding Jean Léonard Ratokiniaina

In de kathedraal in Roermond is Jean-Léonard Ratokiniaina op zaterdag 28 oktober tot diaken gewijd. De plechtigheid werd geleid door hulpbisschop Everard de Jong, die de nieuwe diaken opriep om er vooral op uit te trekken. “Parochianen komen niet meer naar ons toe, dus wij moeten hen opzoeken.”
Bekijk het fotoalbum »

Diakenwijding in kathedraal Roermond

De 34-jarige Jean Léonard Ratokiniaina wordt op zaterdag 28 oktober in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond tot diaken gewijd. Het is voor hem een volgende stap op weg naar het priesterschap. Na de wijding gaat hij als kapelaan werken in de parochies van Maastricht-Oost.

Ratokiniaina is afkomstig van Madagaskar en is lid van de beweging van de Neocatechumenale Weg. Hij heeft de afgelopen jaren de priesteropleiding gevolgd aan de seminaries van Rolduc in Kerkrade en Redemptoris Mater in Cadier en Keer. Eerder dit jaar werden Jins James en Sheril Dhason Sam Dhason in hun thuisbisdommen in India tot diaken gewijd. In de loop van volgend jaar ontvangen ze allemaal de priesterwijding.

De diakenwijding begint op zaterdag 28 oktober om 10.30 uur. De kathedraal ligt aan de Markt in Roermond. Iedereen is van harte welkom deze bijzondere plechtigheid bij te wonen.

Schrijn Dionysius bevat inderdaad schedel

In het kistje met de vermoedelijke stoffelijke resten van Dionysius de Kartuizer blijkt zich inderdaad een schedel en een stuk kaak te bevinden, evenals enkele historische documenten. Dat bleek zaterdag 3 december, toen het kistje tijdens een bijzondere bijeenkomst in de Caroluskapel in Roermond werd geopend. Uit wetenschappelijk onderzoek moet komende tijd blijken of het inderdaad om de schedel van Dionysius gaat.

In de kapel hadden zich zaterdagmorgen diverse deskundigen verzameld die zich bezighouden met genetisch-genealogische onderzoek onder leiding van professor Maarten Larmuseau die verbonden is aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Ook enkele historici en kunsthistorici waren aanwezig. Frater Leo Disch O.S.B. van de benedictijnerabdij in Mamelis opende het kistje, nadat vicaris-generaal Mgr. René Maessen en deken Alexander de Graaf Woutering van Roermond een gebed hadden uitgesproken.

Met een hamer en een beitel opende broeder Disch het kistje, dat met een rood lint verzegeld was. Professor Larmuseau en een medewerkster tilden vervolgens met beschermende handschoenen aan de schedel en de kaak uit het kistje. Aan de vorm konden zij direct zien dat het om de schedel van een man ging. Uit verder onderzoek moet blijken hoe oud deze precies is. Dit kan onder andere op basis van een tand, die zich nog in de kaak bleek te bevinden en waaruit DNA-materiaal gehaald kan worden. De verwachte onderkaak bleek niet in het kistje te zitten, waardoor een volledige gezichtsreconstructie niet mogelijk zal zijn.

De documenten die bij de schedel zaten, dateren hoofdzakelijk uit de 18e eeuw, toen het kartuizerklooster in Roermond werd opgeheven en de resten verspreid raakten naar Swalmen en later Keulen. Vandaaruit zijn ze in de 19e eeuw weer in Roermond terecht gekomen. In de jaren tachtig van de vorig eeuw kwamen ze uiteindelijk weer terug in de Caroluskapel. Een ander document bleek een afschrift van een 17e-eeuws papier te zijn. Historicus Dr. Peter Thissen vermoedde na een vluchtige blik op de tekst daarin te lezen dat erin beschreven staat dat de schedel mogelijk niet van Dionysius de Kartuizer is. De komende tijd zal hij de Latijnse tekst gedetailleerd bestuderen en vertalen.

Professor Lamuseau en zijn team gaan de schedel en de kaak gedetailleerd onderzoeken en hopen in de loop van volgend jaar uitsluitsel te kunnen geven over onder andere de ouderdom van de stoffelijke resten. Op basis van hun gegevens kan definitief vastgesteld worden of het om Dionysius de Kartuizer handelt of mogelijk om een van zijn medebroeders.

Dionysius de Kartuizer heette eigenlijk Denis van Leeuwen. Hij leefde van 1402 tot 1471. Hij was geboren in Rijkel in de huidige gemeente Borgloon in Belgisch-Limburg. Hij studeerde onder meer in Zwolle en Keulen en trad in bij de kartuizer monniken in Roermond. Daar groeide hij uit tot een van de belangrijkste Europese theologen van zijn tijd. Hij schreef veel boeken en traktaten. Een bekende uitspraak over hem luidt: “Wie Dionysius gelezen heeft, heeft niets niet gelezen.”

Ook na zijn dood bleef Dionysius in theologische kringen bekend, maar na de opheffing van de Roermondse kartuis in 1783 raakte hij enigszins in de vergetelheid. Het nieuwe onderzoek is onder meer bedoeld om Dionysius en zijn werk weer bekender te maken en om te achterhalen of er in de omgeving van Borgloon nog mensen wonen die aan hem verwant zijn. Het onderzoek wordt met toestemming van het bisdom uitgevoerd in opdracht van de stichting Edmond Delhougne uit Roermond. Deze zet zich in voor genealogisch onderzoek.

Bekijk meer foto’s van de opening van het kistje

Kanunnik De Graaf Woutering geïnstalleerd

Pastoor-deken Alexander de Graaf Woutering is dinsdag 6 juli geïnstalleerd als kanunnik. Dat gebeurde tijdens een korte plechtigheid in de Caroluskapel in Roermond.
Bekijk het fotoalbum »

Mgr. Rob Merkx nieuwe deken van Sittard

De hoogeerwaarde heer Mgr. Rob Merkx wordt de nieuwe deken van Sittard en pastoor van het parochiecluster in de binnenstad van Sittard. Merkx volgt in die functie deken Mgr. Wilbert van Rens op, die met emeritaat gaat. Merkx is nu nog plebaan-deken van Roermond. De benoeming van de nieuwe deken is dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt. Lees meer