Inleiding op het 8e eeuwfeest van de Munsterkerk

Afgelopen donderdag 1 oktober was het 800 jaar geleden dat met grootse luister onze Munsterabdij middels de liturgie van de kerkwijding in gebruik werd genomen voor de Eredienst. Op slechts 6 jaren na, tijdens de Franse Revolutie, is in deze kerk onafgebroken Gods lof gezongen en Eucharistie gevierd; van 1220 tot 1797 was het een kloosterkerk van hooggeboren Cisterciënzerinnen, vanaf 1803 is zij een parochiekerk en uitgegroeid tot het religieuze centrum en hart van Roermond. Deken Heuvelmans hoorden we vaker zeggen: “De Sint-Christoffelkathedraal is onze deftige salon voor zon- en feestdagen, de Munsterkerk is onze knusse huiskamer waar we ons veilig en geborgen weten en ons thuis voelen.” Deze prachtige kerk inspireert tot op de dag van vandaag, schenkt rust en troost en nodigt uit tot reflectie over wie wij zijn, waartoe wij op aarde zijn en helpt ons om in contact te komen met Gods Zoon Jezus, de Schenker van Leven en Liefde, naar wie elk detail in deze kerk direct of indirect verwijst. Graaf Gerard en gravin Margaretha, door wie en voor wie deze kerk als mausoleum werd gebouwd, richten onze blik omhoog vanuit hun praalgraf dat hier onafgebroken de eeuwen en de modes heeft getrotseerd en nodigen ons uit om de zin van het leven te zoeken buiten onszelf, in een andere dimensie, daar, waar leven na de dood in licht en liefde ons wacht.

Welkom aan u, onze bisschop Mgr. Smeets. U heeft veel aandacht gegeven aan dit 8e eeuwfeest van de Munsterkerk waar u zelf dichtbij woont en waarvan u de klokken dagelijks hoort. Dit strekt ons tot troost, nu veel evenementen door de Coronapandemie geen doorgang konden vinden. Dank dat u wederom bereid bent om over te steken, nu voor het feest van de Kerkwijding zelf. Welkom aan gouverneur Bovens en echtgenote. Betrokken als u altijd bent wilt u de viering van dit iconische kerkgebouw van internationale allure, dit pronkjuweel van onze provincie absoluut meemaken. Ook de historicus in u zal vreugde beleven aan de levende en levendige geschiedenis van dit zo sprekende monument dat onze provincie verrijkt. Welkom ook aan u, burgemeester Donders, hier aanwezig met uw echtgenoot. Dit is tenslotte ‘uw’ stad en daardoor bent ook u trots op ‘uw’, ja ‘onze Munsterkerk’; inderdaad: Kerk en Staat weten elkaar vanavond weer goed te vinden in hun gedeelde vreugde en dankbaarheid om dit wonderschone Godshuis. U kondigde dit element afgelopen zondag nog duidelijk aan in uw welkomstwoord aan het einde van de installatie mis. Het Comité 800 jaar Munsterkerk begroeten we eveneens hartelijk, onder dankzegging voor wat u heeft willen organiseren. Corona sloeg heel wat uit onze handen en beperkte helaas de feestelijkheden aanzienlijk, maar op digitale wijze, creatief en inventief, middels een prachtig boek, lezingen, artikelen en binnenkort middels een onderwijsproject werd tot ver buiten onze regio aandacht gegeven aan dit bijzondere jubileum dat niet onopgemerkt is gebleven. De heer en mevrouw Kaiser, Rini van Kessel, Frank Slenders, Kees Nuyens en Roel Schenk: Welkom en dank.

Maar bovenal is onze Munsterkerk een gebouw waarin gevierd dient te worden en waar ontmoeting, horizontaal met elkaar en verticaal met onze Schepper mag plaats vinden. Dank en welkom aan onze vrijwilligers, parochianen, betrokken kerkgangers van heinde en verre, u. verbonden nu via livestream: Wij vieren hier telkens de heilige Eucharistie en daar is dit gebouw voor bedoeld en alles is zo ingericht en ontworpen dat elk element naar de heilige Mis verwijst, het Offer van Jezus Christus deels in de vorm van een Maaltijd, het Laatste Avondmaal, door de Eucharistie, dankzegging, hier te blijven vieren, heiligen wij onszelf en dit houden we deze wonderschone kerk in leven en voorkomen we dat het een levenloos museum zou worden. Onze Munsterkerk lééft dankzij u, dankzij ons die vieren en ontmoeten.