Berichten

Kanunnik De Graaf Woutering geïnstalleerd

Kanunnik De Graaf Woutering geïnstalleerd

Pastoor-deken Alexander de Graaf Woutering is dinsdag 6 juli geïnstalleerd als kanunnik. Dat gebeurde tijdens een korte plechtigheid in de Caroluskapel in Roermond. Vanwege de ziekte van bisschop Harrie Smeets vond de installatie op een sobere wijze plaats. Na het uitspreken van de geloofsbelijdenis en het afleggen van de gelofte tegenover de proost (voorzitter) van het kapittel Mgr. Hub Schnackers reikte deze de Graaf Woutering de mozetta (manteltje) aan dat door kanunniken gedragen wordt. De kanunniken vormen samen het kathedraal kapittel. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop.
Lees meer

Plebaan-deken Alexander de Graaf Woutering benoemd tot kanunnik

Plebaan-deken Alexander de Graaf Woutering van Roermond is door bisschop Harrie Smeets benoemd tot lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop. De leden worden kanunniken genoemd.

De in Roermond geboren Lic. R.A. de Graaf Woutering (56) werd in 1990 tot priester gewijd. Sindsdien heeft hij diverse functies als kapelaan, pastoor en deken vervuld in diverse parochies in de regio Horst en Venray. Ook is hij sinds 1998 actief als aalmoezenier van sociale werken in het bisdom Roermond. Sinds september vorig jaar is De Graaf Woutering plebaan-deken van Roermond. Dat wil zeggen dat hij pastoor is van de bisschopskerk (kathedraal) in Roermond en de parochies van Roermond-Centrum en Herten en tevens deken van het dekenaat Roermond.

Tijdens een van de komende bijeenkomsten van het kapittel zal De Graaf Woutering als kanunnik worden geïnstalleerd. Eerder dit jaar benoemde de bisschop de nieuwe vicaris-generaal Harry Quaedvlieg en pastoor Peter ter Horst van Helden-Panningen ook tot lid van het kapittel. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van diverse oud-kanunniken waren er enkele vacatures ontstaan.

Verwelkoming pastoor de Graaf Woutering

Verwelkoming pastoor de Graaf Woutering

De H. Michaelparochie mocht vanmorgen (zondag 4 oktober) de nieuwe pastoor verwelkomen tijdens een plechtige en, zeker voor deze tijd, goedgevulde eucharistieviering. Welkom in Herten pastoor A. de Graaf Woutering. Lees meer