Berichten

Berichtje van de scheidende deken

Allerdierbaarse parochianen en jullie die met onze parochies verbonden zijn.,

’t Is mich get…! Ik hoop dat jullie niet te erg geschrokken zijn! Wat heb ik al vele mooie reacties gehad! Allemaal: ‘Proficiat voor jou, jammer voor ons.’ Zo voel ik dat ook. Het is vreselijk om het gevoel te hebben dat ik mijn dierbare stad Roermond ‘in de steek laat’. Ik heb echt heel lang getwijfeld of ik dat wel kon maken. Maar na lang dubben heb ik gedacht: ‘Roermond verdient een nieuwe deken, geen ‘Merkx-2′ maar iemand met nieuwe ideeën, iemand met een frisse kijk, die nieuwe uitdagingen ziet.’ Datzelfde hoop ik voor de parochies in het Sittardse. Daar wil ik me van harte voor gaan inzetten. Lees meer

Mgr. Rob Merkx nieuwe deken van Sittard

De hoogeerwaarde heer Mgr. Rob Merkx wordt de nieuwe deken van Sittard en pastoor van het parochiecluster in de binnenstad van Sittard. Merkx volgt in die functie deken Mgr. Wilbert van Rens op, die met emeritaat gaat. Merkx is nu nog plebaan-deken van Roermond. De benoeming van de nieuwe deken is dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt. Lees meer

Afscheidsviering Kapelaan Dölle

Afscheidsviering Kapelaan Dölle met aansluitend receptie in Herten.

Aankondiging

Kapelaan George Dölle gaat ons parochiecluster verlaten, hij heeft een nieuwe benoeming gekregen als pastoor van Hulsberg. Deze benoeming gaat in op 1 februari 2020. Lees meer

WOORD VAN DE DEKEN: Bij het afscheid van een bisschop

Een bisschop. Directeur van het ‘Kerkbedrijf’? Voorzitter van het bisdom? Bestuurder? Ja, dat hoort er ook allemaal bij. Maar het bisschopsambt in onze kerk zou je meer kunnen vergelijken met het vaderschap in een gezin.

Frans Wiertz: vader van ons bidsom. Vader van de gelovigen, vader van de priesters, Zo heb ik Frans Wiertz mogen kennen: als vader. Lees meer

Afscheid Jan Eilkens als misdienaar.

Jan Eilkens heeft drie jaar in Herten gewoond in het zorgcentrum boven de Jan Linders; hij verhuist nu weer terug naar het zorgcentrum in Heel, waar hij al eerder heeft gewoond. De afgelopen twee jaar heeft Jan als misdienaar vaker in de H.Michaëlkerk te Herten geassisteerd. Lees meer