Berichten

Foto’s 359e Brandprocessie

Foto’s 359e Brandprocessie

Zaterdagavond 11 mei trok de 359e Brandprocessie, ook wel Stadsprocessie genoemd, door de Roermondse binnenstad richting de Kapel in ‘t Zand. In deze processie liepen mee diocesaan administrator Mgr. Maessen, algemeen gedelegeerde Quaedvlieg, de Roermondse geestelijkheid, een groep acolieten uit onze parochies alsook vele verenigingen en organisaties. Na afloop werden de in de processie meegedragen putkaarsen gezegend en ontstoken tijdens een gebedsdienst in de Kapel.
Lees meer

359e Brandprocessie trekt door Roermond.

Op zaterdag 11 mei trekt voor de 359e keer een Brandprocessie, ook wel Stadsprocessie genoemd, van de Roermondse binnenstad naar de Kapel van Onze Lieve Vrouw in t Zand. Het is dezelfde route die in het jaar 1665, honderden vluchtende inwoners van de Roermond moesten lopen. Destijds werd er gevlucht voor de hevige brand die liefst 800 van de 1200 Roermondse woningen in de as legde. De brand ontstond op zondag 31 mei op de Zwartbroekstraat. Tijdens de grote processie, loste een gildebroeder per ongeluk een schot, de afgevuurde musketkogel kwam terecht op een rieten dak van een woning. Door een hevige westenwind, werden stukken brandend stro over de binnenstad verspreid, waardoor op diverse plaatsen brand uit brak. Putmeesters en inwoners haalden met lederen emmers water uit de stadspoelen om te blussen. Maar door verstikkende rook en hitte was echt bluswerk onmogelijk. Er bleef niets anders over dan de stad uit te vluchten. Bij de Kapel in ’t Zand werden de mensen opgevangen en kregen daar eten en drinken. Hierna werden ze verspreid over de omliggende dorpen waar ze geruime tijd onderdak kregen.

Uit dank voor de hulp die ze kregen van de bewoners en van de Heilige Maria, trekt sedert 1665 jaarlijks de processie van de binnenstad naar de Kapel in ’t Zand. Putten, verenigingen en organisatie dragen dan hun (put)kaars mee en laten deze zegenen in de Kapel in ‘t Zand.

Stoomspuit Gorkum 1910

Stoomspuit Gorkum 1910

Vooruitlopend op het jubileum jaar in 2025, is besloten om processieroute meer aan te kleden en de brandweer wat meer aandacht te geven. Naast diverse groepen zullen er dit jaar ook 6 historische brandweervoertuigen meetrekken. Deze historische brandweervoertuigen, waaronder een werkende stoomspuit uit 1912 die wordt voortgetrokken door 2 paarden, staan op zaterdag 11 mei vanaf 13:00 uur opgesteld op het Munsterplein in Roermond. Ook staat daar een stand van Brand Veilig Leven van de brandweer, waar bezoekers informatie kunnen krijgen over brandveiligheid in en om de woning.

De Brandprocessie vertrekt vanaf 17:30 uur vanaf het Munsterplein richting de Kapel. Een mooi kijkpunt naar deze processie is op de Kapellerlaan in Roermond.

Bloemtapijt bij Kapel in het Zand

Graag nodigen wij u weer uit voor een bezoekje aan het jaarlijkse bloemtapijt aan de Kapel in het Zand, in het Kruiswegpark aan de Parklaan in Roermond. Ditmaal ligt het tapijt er van zaterdag 9 t/m donderdag 14 september.

Het bloemtapijt wordt ieder jaar gelegd ter ere van ‘’t Besjloet’, het einde van het bedevaartseizoen. Het onderwerp dit jaar is: De Kerkelijke Kalender, waarbij kerkelijke feesten door het jaar heen worden uitgebeeld in bloemen en bijmaterialen die gratis verstrekt zijn door bloemisten en kwekers uit Midden-Limburg.

Openingstijden: van 10.00 tot 17.00 uur. De kapel zelf is in de middag open.

Tijdens het Open Monumentenweekend zijn er devotionalia te koop.

De fotoreportage van dit bloemtapijt evenals het boek over het Kruiswegpark zijn de hele week te koop in de tent.

De entree is nog altijd gratis.

Wel staat er een offerblok voor een kleine gift aan dit unieke project door vrijwilligers, waarbij de opbrengst volledig toekomt aan het onderhoud van het Kruiswegpark.

De leden van de Werkgroep Bloemtapijt heten u van harte welkom en zullen een en ander uitleggen tijdens uw bezoek.

Putkaarsenprocessie naar Oosleevrouw

Putkaarsenprocessie naar Oosleevrouw

Zaterdagavond 13 mei trok de Stadsprocessie, ook wel Putkaarsenprocessie genoemd, van het Munsterplein naar de Kapel in ‘t Zand. De Stadsprocessie is een van de oudste tradities van Roermond, al sinds 1665, na de grote Stadsbrand, gaan bewoners van de stad gezamenlijk naar de Kapel om “Oosleevrouw” te vragen om bescherming en vrede.
Lees meer

Putkaarsen van de Roermondse Stadsprocessie

Stadsprocessie trekt op zaterdag 13 mei weer naar de Kapel in ‘t Zand

Op zaterdag 13 mei vertrekt de Stadsprocessie, ook wel putkaarsenprocessie genoemd, om 17.30 uur vanaf het Munsterplein naar de Kapel in ‘t Zand. Ze wordt voorafgegaan door de Koninklijke Harmonie van Roermond.
Van de diverse putten in de binnenstad zijn er ondernemers en bewoners, vertegenwoordigd met hun putkaars. De deelnemende groepen brengen, volgens een eeuwenoude traditie, hun put- of verenigingskaars naar de Kapel.

Om 18.30 uur start een sfeervolle viering, waarin de kaarsen worden aangestoken met het vuur van de Oekraïnekaars. Daarna krijgen de gezegende putkaarsen een plaats in de grote kaarsenbogen van de Kapel.
De Stadsprocessie is een van de oudste tradities van Roermond, al sinds 1665, na de grote Stadsbrand, gaan bewoners van de stad gezamenlijk naar de Kapel om “Oosleevrouw” te vragen om bescherming en vrede.

Na afloop van de dienst is er koffie met cake bij PSW De Pappelhof.
Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Stadsprocessie Roermond: www.stadspro.nl en als u mee wilt lopen kunt u zich aanmelden via info@stadspro.nl

Stadsprocessie op 13 mei

Loop mee en breng uw kaars naar de Kapel in ‘t Zand!

Het comité Stadsprocessie is volop bezig met de organisatie van de Stadsprocessie 2023. Een unieke processie, waarbij putten en organisaties hun kaars naar de kapel brengen. De traditie dateert al vanaf 1665, het jaar van de tweede Stadsbrand in Roermond. Toen moesten de bewoners hun huizen verlaten en vluchtten zij naar de Kapel in ’t Zand, waar zij werden opgevangen en geholpen. 

Er lopen jaarlijks al veel organisaties mee, die hun kaars naar de Kapel in ’t Zand brengen, maar nieuwe groepen blijven altijd welkom. Laat als vereniging een grote kaars maken, die u kunt laten branden tijdens uw verenigingsmis in uw kerk. Veel Vastelaovesverenigingen en schutterijen houden deze traditie al in ere. Maar als u het helemaal volgens de Roermondse traditie wilt doen, breng dan als vereniging, put of organisatie uw kaars naar de Kapel op 13 mei. De kaars wordt gezegend en krijgt een plaats in de kaarsenboog van de Kapel. Op verzoek wordt uw kaars aangestoken bij verdriet of vreugde, of uit dankbaarheid. Zo helpt u mee om deze mooie Roermondse, gemeenschapstraditie in stand te houden.

De stadsprocessie vertrekt op zaterdag 13 mei, om 17.30 uur, zoals gebruikelijk vanaf het Munsterplein. Aansluitend is er een gezamenlijke dienst in de Kapel in ’t Zand, daarna wordt er, rond 19.30 uur, gezellig koffie gedronken bij PSW De Pappelhof, nabij de Kapel.

Inzegening Oekraïnekaars en Stadskaars in de Munsterkerk

Inzegening Oekraïnekaars en Stadskaars in de Munsterkerk

Vanmorgen werd tijdens een korte plechtigheid in de OLV Munsterkerk te Roermond de Oekraïnekaars en Stadskaars gezegend. De kaarsen worden a.s. zaterdag overgebracht naar Kapel in ‘Zand gevolgd door een avonddienst. Deze avondmis begint om 18.30 uur met het spelen van het volkslied van de Oekraïne door het seniorenorkest Da Capo, van de Koninklijke Harmonie Roermond. Verdere muzikale ondersteuning wordt verleend door het Alfonsuskoor. Daniël Janssen bespeelt het orgel.

ML5 was bij deze plechtigheid aanwezig en maakte de volgende reportage.

Stadsprocessie 2022 wederom afgelast

Helaas, ook in 2022 ziet het comité Stadsprocessie zich genoodzaakt de historische Stadsprocessie van Roermond af te gelasten. Dit in verband met de werkzaamheden aan de Kapellerlaan.

Deze beslissing was al genomen voor het onverwachte overlijden van onze voorzitter Baer Reijnen. We hebben samen met Baer gekozen om een speciale Stadsprocessiemis te organiseren op zaterdag 14 mei 2022. Deze mis staat in het teken van Oekraïne. 

Voorafgaand aan deze mis wordt de Oekraïnekaars gezegend, samen met de Stadskaars. Deze korte plechtigheid benadrukt de band tussen de stad en de Kapel in ‘t Zand.

De H. Mis begint om 18.30 uur in de Kapel in ‘t Zand, met het spelen van het volkslied van de Oekraïne door het seniorenorkest Da Capo, van de Koninklijke Harmonie Roermond.

Tijdens deze mis worden de putkaarsen gezegend en zal er speciale aandacht zijn voor de Oekraïne. Het Alfonsuskoor van de Kapel verzorgt de muzikale ondersteuning.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze H. Mis bij te wonen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de receptie van de Kapel in ‘t Zand, telefoon 0475 315461

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Stadsprocessie Roermond: www.stadspro.nl

Stadsprocessie 2021 helaas afgelast

Alternatief: Een pelgrimsroute voor een Einzelgänger

Het comité Stadsprocessie Roermond heeft helaas moeten besluiten om de Stadsprocessie 2021 af te gelasten. De situatie op dit moment is zo onzeker rondom de vaccinaties tegen het Coronavirus dat het niet verantwoord is om de processie op zaterdag 8 mei 2021 te organiseren.

Echter het comité heeft een plan B ontwikkeld.

Alle putkaarsen worden in de week van 8 mei naar de Kapel in ’t Zand gebracht. De kaarsen worden in een speciale H. Mis op zaterdag 8 mei gezegend en daarna opgesteld in de Mariakapel bij de processiegang van de Kapel. Deze H. Mis kan worden bijgewoond onder de dan geldende regelingen in het kader van corona.

Ook wordt er een speciale pelgrimsroute voor een Einzelgänger ontworpen door leden van het Comité Stadsprocessie, Ger van Cruchten, Chiel Hommelberg en Frans Jansen.

De route loopt vanaf de Munsterkerk naar de Kapel in ’t Zand, met daarbij veel historische informatie over de Stadsbrand van 1665. De routes zijn in mei gratis af te halen bij de Munsterkerk en de Kapel in ’t Zand en te downloaden vanaf de website van het comité Stadsprocessie.

Pelgrims kunnen dan op eigen gelegenheid deze route lopen, hun putkaarsen gaan bekijken en zelf een kaarsje aansteken in de Munsterkerk en bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, in de processiegang van de kapel.

Op deze manier wil het Comité Stadsprocessie dit unieke Roermondse erfgoed onder de aandacht houden en beide kerken extra steunen in deze moeilijke tijd.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Comité Stadsprocessie: www.stadspro.nl