Berichten

Fietsbedevaart Heppeneert 2023

Op vrijdag 19 mei hebben we met een groep parochianen onder leiding van kapelaan Christyraj de jaarlijkse fietsbedevaart gemaakt vanaf de H. Michaelkerk in Herten naar de Onze Lieve Vrouw van Rust in Heppeneert. Klik hier om de foto’s te bekijken.
Lees verder »

Parochiebedevaart naar Heppeneert.

Vóór de coronaperiode was het een mooie traditie dat vanuit onze H. Michaëlparochie elk jaar een fietsbedevaart naar OLV van Rust in Heppeneneert werd georganiseerd.
Dit jaar willen we wederom op bedevaart gaan en wel op vrijdag 19 mei, daags na Hemelvaart.

Het programma is als volgt:

  • 8.45u deelnemers met de fiets verzamelen achter de kerk bij het zaaltje
  • 9.00u Vertrek vanaf de Michaëlkerk.
  • 11.00u H. Mis te Heppeneert met onze eigen kapelaan
    Er is gelegenheid een gezamenlijke lunch te genieten in parochiezaal ‘De Kaartridder’ voor
    € 10,- bestaande uit koffie, twee belegde broodjes en een stuk vlaai. (Betaling contant via parochiesecretariaat Herten).
    Het is ook mogelijk op eigen gelegenheid te lunchen.
  • 15.00u Lof (onder voorbehoud.) Bezoek kaarsenkapel.

Ook personen met een auto mogen zich aansluiten en worden ruim op tijd in Heppeneert verwacht.
Opgave vooraf is verplicht via het parochiesecretariaat in Herten en kan t/m 11 mei.
Laat ons weten of u met de fiets of auto gaat en met hoeveel personen en of u deelneemt aan de gezamenlijke lunch.
Email: herten@roermondparochiecluster.nl

Viering feest Onze Lieve Vrouw van Rust

Ieder jaar vieren we in onze parochie het feest van O.L.V. van Rust, ook wel O.L.V. van Smarten genoemd. Evenals in Heppeneert (B) kennen we in Herten de devotie tot O.L.V. van Rust. Voor het eerst sinds jaren zal het feest in onze parochie gevierd worden op de dag zelf: donderdag 15 september. Om 19.00u is er in onze H. Michaelkerk een Marialof, met medewerking van ons kerkkoor.

Het grote beeld uit de Mariakapel zal voor deze gelegenheid weer op het priesterkoor worden geplaatst. Net als ieder jaar is er ook nu weer de mogelijkheid een bloemenhulde te brengen aan Maria. Dinsdag 13 en woensdag 14 september zullen er emmers met water in de Mariakapel staan; hierin kunt u gedurende de openingstijden van de kapel een bosje bloemen achterlaten. De bloemengroep zal er zorg voor dragen dat deze rondom het beeld worden gezet.

Het beeld en de bloemen zullen blijven staan tot en met zondag 18 september. Ook op deze dag, tevens tweede ‘Michaelzondag’ zal er tijdens de H. Mis aandacht worden besteed aan het feest van O.L.V van Rust.

O.-L.-Vrouw van Rust

Lees verder »

Jaarlijkse bedevaart naar Heppeneert

Lees verder »