Parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,- kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

18 december 2022 – 25 februari 2023

Kerstmis is een feest, een dag waar we allen naar verlangen.…

1 oktober 2022 – 17 december 2022

Sinds de vroege Middeleeuwen viert de kerk met alle gelovigen…

1 augustus 2022 – 30 september 2022

Voor velen van ons is de vakantietijd weer begonnen. Het is een…

1 juni 2022 – 31 juli 2022

Het feest waarop we vieren dat de heilige Geest over ons komt. En wat die heilige Geest voor ons doet, horen we dezer dagen in de liturgie wanneer Jezus zegt: De heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden, zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.

14 april 2022 – 31 mei 2022

Op Goede Vrijdag vraagt Pilatus aan Jezus: “Gij zijt dus toch Koning?” waarop Jezus antwoordt: “Ja, Koning ben Ik. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.”

20 februari 2022 – 13 april 2022

Na Carnaval beginnen we aan het serieuzere werk: De Vasten- of Veertigdagentijd en meer aandacht voor het Sacrament van Boete en Verzoening.