Parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,- kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

29 okt 2023 – 16 dec 2023

Het is volop herfst. Je ervaart het aan den lijve. Regen maakt…

23 jul 2023 – 28 okt 2023

O reinste der schepselen, o moeder en maagd, Gij die in  uw armen het Jezus-kind draagt.

28 mei 2023 – 22 jul 2023

Kom, heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek…

2 apr 2023 – 27 mei 2023

"Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt,…

26 februari 2023 – 1 april 2023

"Bedenk, o mens, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren…

18 december 2022 – 25 februari 2023

Kerstmis is een feest, een dag waar we allen naar verlangen.…