‘t Klökske

Parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,- kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

23 jul 2023 – 28 okt 2023

O reinste der schepselen, o moeder en maagd, Gij die in  uw armen het Jezus-kind draagt.

28 mei 2023 – 22 jul 2023

Kom, heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek…

2 apr 2023 – 27 mei 2023

"Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt,…

26 februari 2023 – 1 april 2023

"Bedenk, o mens, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren…

18 december 2022 – 25 februari 2023

Kerstmis is een feest, een dag waar we allen naar verlangen.…

1 oktober 2022 – 17 december 2022

Sinds de vroege Middeleeuwen viert de kerk met alle gelovigen…

Archief »

De Klok

Verscheen tot 2 maal per jaar en werd tot Pasen 2021 huis-aan-huis bezorgd

Pasen 2021

Wie wel eens van dichtbij een sterfbed heeft meegemaakt, weet…

Kerst 2020

De geboorte van Gods Zoon Jezus, het grootse moment van Gods…

Kerst 2019

Kerstmis: feest van gezelligheid, warmte, licht, familiesfeer,…

Archief »