‘t Klökske

Jaargang 17 nummer 1

“Bedenk, o mens, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren”.