‘t Klökske

Jaargang 17 nummer 4

O reinste der schepselen, o moeder en maagd,
Gij die in  uw armen het Jezus-kind draagt.