Parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,- kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

1 juni 2022 – 31 juli 2022

Het feest waarop we vieren dat de heilige Geest over ons komt. En wat die heilige Geest voor ons doet, horen we dezer dagen in de liturgie wanneer Jezus zegt: De heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden, zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.

14 april 2022 – 31 mei 2022

Op Goede Vrijdag vraagt Pilatus aan Jezus: “Gij zijt dus toch Koning?” waarop Jezus antwoordt: “Ja, Koning ben Ik. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.”

20 februari 2022 – 13 april 2022

Na Carnaval beginnen we aan het serieuzere werk: De Vasten- of Veertigdagentijd en meer aandacht voor het Sacrament van Boete en Verzoening.

15 december 2021 – 13 februari 2022

Er bestaat een gezegde dat ongeveer luidt: “Het komt toch altijd anders dan je denkt!” Dat gezegde getuigt van een ervaring waar niemand van ons onderuit komt. Het kan gaan over een mislukt verlof of over een plots onvermijdelijke verandering in je leefsituatie. Het kan ook over tragische en pijnlijke gebeurtenissen gaan: gebroken relaties, plotse zware ziekte of zelfs de dood van een geliefd iemand.

1 augustus 2021 – 10 oktober 2021

Zomer 2021…. een zomer om niet te vergeten. Deze zomer is nog lang niet afgelopen, maar nu al mogen we stellen dat het een seizoen betreft dat ons nog lang zal heugen!

16 mei 2021 – 1 augustus 2021

Het kan heel goed gebeuren dat we in een trein, in een vliegtuig…