Feestelijke viering van het hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Vandaag werd het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming gevierd in en rondom de O.L.V. Munsterkerk. Het programma van de dag omvatte een Heilige Mis met onze bisschop, samen bidden van rozenkransgebeden, een prachtig orgelconcert en Mariavespers. We hadden ook een pauze om samen te lunchen. De dag werd afgesloten met een lof en de zegen met het Allerheiligste.