Tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws

Het is de vroege ochtend van 23 juli 1572. Tegen de achtergrond van de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje speelt zich in Roermond een gruwelijk drama af. Na een nacht vol strijd breken de slecht betaalde soldaten uit het leger van prins Willem van Oranje door één van de stadspoorten en slaan aan het plunderen. In het geweld dat volgt vinden 23 Roermondenaren de dood, vrijwel allemaal geestelijken.

Onder hen bevinden zich drie lekenbroeders, negen kartuizer monniken en de secretaris van de Roermondse bisschop. In het kartuizerklooster Bethlehem, dat door de plunderaars wordt bestormd, ontmoeten zij hun beulen. Ze worden bespot, veelal gemarteld en vervolgens in blinde haat vermoord.


Naar aanleiding van deze afschuwelijke gebeurtenis, nu 450 jaar geleden, opent op zaterdag 23 juli in de Caroluskapel aan de Swalmerstraat te Roermond de tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws. In deze expositie, ingericht op de plek waar dit drama zich heeft afgespeeld, wordt niet alleen het verhaal van de zogeheten Martelaren van Roermond verteld; de tentoonstelling toont ook de impact die dit drama heeft gehad. Binnen dagen drong het nieuws tot ver buiten de landsgrenzen door en nog lange tijd hield men in katholiek Europa de herinnering aan de moordpartij levend, in woord en in beeld. Roermond werd wereldnieuws.

De tentoonstelling laat schilderijen, gravures en boeken uit de vijftiende tot en met de negentiende eeuw zien, afkomstig uit verschillende openbare en privé-collecties. Deze objecten vertellen het verhaal van de Martelaren van Roermond, het klooster waarin ze verbleven en de verregaande impact die deze gebeurtenis had. Een gedetailleerde maquette laat zien hoe het drama verliep en op welke plekken in het klooster de slachtoffers aan hun eind kwamen. Een audiovisuele presentatie toont hoe in heel Europa enorme schilderijen aan dit gruwelijke gebeuren werden gewijd. Sommige van de getoonde objecten keren voor korte tijd terug naar de plek waar ze ooit werden bewaard, andere waren nog niet eerder te zien. Maar het meest bijzonder – en indringend – is het feit dat de bezoeker heel dicht bij het verhaal kan komen: in twee reliekkasten in de Caroluskapel wordt het gebeente van de vermoorde monniken eerbiedig bewaard. Deze reliekkasten zijn in de expositie opgenomen.

De tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws is vanaf zaterdag 23 juli tot en met zondag 30 oktober te zien in de Caroluskapel, Swalmerstraat 100 te Roermond. Tegelijkertijd wordt in de voormalige kapittelzaal de presentatie 1572. Geboorte van Nederland- Roermond, het andere verhaal getoond. Openingstijden: woe-zo van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

Deze tentoonstelling kon worden gerealiseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de welwillende medewerking van het Bisdom Roermond, de Gemeente Roermond, subsidieregeling Culturele Maakplaats en de Roermondse Stichting 1880.

Atelier van de familie Leemans, De moord op de Kartuizermonniken van Roermond, Roermond, midden achttiende eeuw. Collectie Historiehuis Roermond/ Cuypershuis, inv. nr. BR 0095 (Bruikleen Stichting Rura Roermond).

Frans Hogenberg, De troepen van Willem van Oranje veroveren Roermond, Keulen, ca. 1580. Particuliere collectie, Roermond.

Reliekkast uit 1934, één van twee reliekkasten waarin het gebeente van de in 1572 vermoorde kartuizermonniken wordt bewaard. Caroluskapel Roermond.

Reliekkast uit 1934, één van twee reliekkasten waarin het gebeente van de in 1572 vermoorde kartuizermonniken wordt bewaard. Caroluskapel Roermond.