Christoffelgilde zoekt nieuwe leden

Help de Roermondse kerken open te houden

Na enige tijd gesloten te zijn geweest vanwege de coronamaatregelen, zijn de kathedraal en Munsterkerk weer open en gaat per 1 april ook de Caroluskapel weer open. De leden van het Sint-Christoffelgilde staan klaar om de duizenden bezoekers in deze Roermondse kerken te ontvangen. Om dit mogelijk te maken zijn deze vrijwilligers hard nodig, momenteel 95 in getal, maar daar kunnen er altijd nog bij, zodat de roosters goed gevuld raken. Zeker als er ook zo nu en dan leden tijdelijk uitvallen door bijvoorbeeld ziekte. Vandaar dus dat er constant gezocht wordt naar nieuwe leden die dit leuke en dankbare werk willen doen. Iets voor u?

De leden van het Sint-Christoffelgilde hebben doorgaans één keer per twee weken met z’n tweeën of drieën een middag dienst volgens een vast rooster in één van de drie monumentale kerken. De kathedraal is het hele jaar door elke middag geopend, de Munsterkerk dagelijks in de zomermaanden en op zaterdagen en enkele zondagen in de wintermaanden, de Caroluskapel is alleen geopend in de zomerperiode gedurende enkele dagen per week. De gildeleden zorgen in de kerken voor een gastvrije ontvangst van de bezoekers. Het geven van rondleidingen is geen vereiste, maar zij zijn wel beschikbaar om toelichting te geven als er vragen zijn. Daarom werken nieuwe leden ook altijd samen met ervaren collega’s. Onderling wordt veel kennis overgebracht, vooral ook met betrekking tot de geschiedenis van het gebouw of achtergronden van de vele kunstschatten. Maar als het mogelijk is, wordt er ook kennis gedeeld in speciale groepsbijeenkomsten, zoals binnenkort door de restaurator van het Dalheimer Kruis, een van de belangrijkste kunstwerken in de kathedraal.

Het Sint-Christoffelgilde zoekt dus altijd nieuwe leden. Wie geïnteresseerd is in dit waardevolle, dankbare, leerzame, maar vooral ook leuke vrijwilligerswerk kan voor informatie altijd terecht bij de leden in de kerk, maar men kan ook contact opnemen met het secretariaat via christoffelgilde@ziggo.nl of telefonisch met de secretaris Frank de Vries via 06-51227708.