Studieopdracht voor kapelaan Figliola in Rome

Tot onze grote spijt zullen we afscheid moeten gaan nemen van onze kapelaan Marco Figliola.

Onze Bisschop, Mgr. Smeets heeft besloten dat kapelaan Figliola een zeer bijzondere taak krijgt, namelijk een studieopdracht in Rome.

De komende jaren zal hij aan een van de Romeinse kerkelijke universiteiten Kerkgeschiedenis gaan studeren teneinde in de toekomst dit vak te gaan doceren aan het groot seminarie Rolduc en mogelijk nog aan andere instellingen.
Een studieopdracht van de zijde van de Bisschop – en dan nog wel in Rome – geldt in kerkelijke kringen als een grote eer en een blijk van vertrouwen. Wij kunnen dan ook nu niet anders dan kapelaan Marco van harte proficiat wensen met deze bijzondere uitverkiezing.

Rome is niet alleen het hart van de Kerk, maar ook gewoon de hoofdstad van de geboortegrond van onze kapelaan, die in zijn jonge jaren bovendien aan de universiteit van Bologna letteren studeerde zodat hij niet zal verdwalen in een vreemd land en in de academische wereld. Bovendien lacht hem een beter, warmer klimaat toe terwijl Rome amper 150 km van zijn ouderlijk huis verwijderd is.

Maar als parochies van Roermond en Herten valt het ons zwaar afscheid te moeten nemen van onze altijd goedlachse, opgewekte, toegankelijke, intelligente en energieke kapelaan Marco die hier met vrucht en vreugde goed werk heeft verzet in niet de meest makkelijke tijden.

De komende periode krijgt hij het druk met de vele dingen die hier en in Rome geregeld moeten worden.

Maar eind augustus zullen we op gepaste wijze afscheid nemen, hem dank zeggen alsook veel Zegen toewensen voor de speciale werkzaamheden welke hij tegemoet ziet.