Vooruitblik op de Goede Week

Palmzondag
De H. Mis is vanaf ongeveer 11.00u op deze website te vinden.
We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem met het ‘Hosanna!’, dat in enkele dagen omkeert tot ‘Kruisig Hem’.
Er worden palmtakken gezegend. We luisteren naar het lijdensverhaal.
Na de Mis zetten we de gezegende palmtakken in het portaal van de Munsterkerk en in de Mariakapel van de kerk in Herten.
U kunt daar palmtakken meenemen (voor ieder kruisbeeld dat u in huis hebt, niet méér!)

Chrismamis
De Chrismamis wordt door de Bisschop privé gevierd in de kapel van het Bisschopshuis. Er is geen Mis in de Kathedraal.

Witte Donderdag
Om 19.00u ‘s avonds is in de Munsterkerk de viering van het Laatste Avondmaal. De voetwassing vervalt. We proberen een rechtstreekse videostream op deze website te realiseren. Maar ook later op de avond is de Mis terug te kijken zoals gewoonlijk. De Bisschop zal celebrant zijn samen met deken en kapelaan.

Goede Vrijdag
De Bisschop zal de kruisweg bidden in het Kruiswegpark bij de Kapel in het Zand. Daarover komt nog nader bericht.

Goede Vrijdag
Om 19.00u ‘s avonds is de herdenking van het lijden en sterven van Jezus met de aanbidding van het kruis.
Ook hier zal de Bisschop bij aanwezig zijn. Mogelijk ook weer een live-stream.

Paaszaterdag
Om 23.15u is op NPO2 (landelijke televisie) de Paaswake vanuit de Munsterkerk. Hulpbisschop De Jong is celebrant samen met deken en kapelaan.
Cyriel Tonnaer en Karen van der Wal zullen de gezangen verzorgen en Max Schrader speelt trompet. We gaan er iets heel moois van maken!
Als u een huispaaskaars hebt besteld, wordt deze in de Paaswake gezegend.

Eerste Paasdag
Om 11.00u is op NPO2 de Paasviering vanuit de Munsterkerk. Mgr. Smeets celebreert samen met deken en kapelaan. Om 12.00u is aansluitend de zegen Urbi et Orbi vanuit Rome. Zeer de moeite waard dus om uw Paasmorgen aan de televisie door te brengen.

Biechtgelegenheid
Als u wilt biechten, kunt u een telefonische afspraak maken met deken of kapelaan. Er is geen boeteviering.