Crowdfunding Reliekenschat van start

Op zaterdag 23 april werd de aftrap gegeven voor de Crowdfundingsactie die tot doel heeft de relieken van de Munsterkerk toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Op deze middag presenteerde een aantal wetenschappers in voordrachten het immense belang van de reliekenschat.

Het zou heel jammer zijn als de mogelijkheid tot restauratie en presentatie van de relieken niet benut zou worden. De relieken vertellen belangrijke details over het leven en werken  van de Cisterciënserinnen van de Munsterabdij.

Er wordt naar gestreefd alle relieken te restaureren en een gedeelte een plaats te geven in geconditioneerde vitrines in de beide zijbeuken van de Munsterkerk. Daarmee wordt een stuk oude luister hersteld.

Als u meer informatie wenst of mee wil doen aan de actie:

www.reliekenvondst.nl