Roermondse kerken presenteren gezamenlijk programma rond The Passion

De kerken van Roermond bieden in de dagen rond The Passion een gezamenlijk randprogramma aan. Dit kerkenprogramma is een project van de katholieke parochies van Roermond, de Protestantse Gemeente Roermond (Minderbroederskerk) en de Basisgroep Jonge Kerk Roermond (Ursulakapel). Ook het bisdom Roermond is bij het programma betrokken.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag zijn de kerken in het centrum van Roermond vanaf 12.00 uur doorlopend geopend. Bezoekers kunnen de hele dag binnenlopen bij de Sint-Christoffelkathedraal (Markt), Munsterkerk (Munsterplein), Minderbroederskerk (Minderbroedersingel), de Ursulakapel (Voogdijstraat) en de Caroluskapel (Swalmerstraat). In de meeste van deze kerken wordt een eigen programma aangeboden. Zo exposeren kerkgangers van de Jonge Kerk in de Ursulakapel zelfgemaakte kunstwerken. In de Munsterkerk kan iedereen terecht voor stil gebed of om een kaarsje op te steken. Deze worden na afloop van de Passion buiten op het plein uitgereikt.

Als alles volgens planning verloopt, is in de kathedraal tijdens The Passion de uitzending op een groot scherm te volgen. Dit is vooral bedoeld voor mensen die niet de hele tijd op een plein kunnen staan, maar toch bij het evenement willen zijn. Ook is direct na afloop van The Passion de uitzending op het scherm terug te zien, met name voor degenen die buiten op een van de pleinen hebben gestaan en graag nog een glimp van het programma willen opvangen.

Samen bij het kruis

De Minderbroederskerk is vanaf Witte Donderdag tot en met Eerste Paasdag dag en nacht geopend. Na afloop van The Passion wordt rond middernacht het witte kruis dat een rol speelt in het programma, hier naartoe gebracht. Rond het kruis wordt vervolgens een doorlopend cultureel/spiritueel programma aangeboden onder het motto ‘Kom samen bij het kruis’. Dit gaat door tot de ochtend van Eerste Paasdag. Groepen die aan het doorlopend programma willen meewerken, kunnen zich hiervoor nog aanmelden via passion@pr-roermond.nl. Op Paasochtend zendt de EO op NPO2 een Paasprogramma uit, waarmee de wake bij het kruis wordt afgesloten.

Goede Vrijdag

Waar The Passion alleen op de avond van Witte Donderdag te zien is, gaat het programma van de kerken op Goede Vrijdag door. Dit is nieuw in het 10-jarig bestaan van The Passion. De kerken in Roermond zijn weer geopend en alle bezoekers van de binnenstad van Roermond zijn van harte welkom.

’s Middags zendt de KRO-televisie om 15.00 uur – het stervensuur van Christus – op NPO2 vanuit het Kruiswegpark in Roermond een meditatief programma uit met medewerking van bisschop Harrie Smeets, columnist Stephan Sanders en de zanggroep Wishful Singing. Op hetzelfde tijdstip zijn er meditatieve vieringen in de kathedraal en in de Ursulakapel.

Vrijdagavond trekt er vanaf 20.30 uur een Passie-Fakkeltocht vanaf het Munsterplein naar het Kruiswegpark, waar de deelnemers in groepen langs de kruiswegstaties worden geleid, die het lijdensverhaal van Christus uitbeelden. Na afloop is iedereen van harte welkom in de Minderbroederskerk, waar het cultureel/spiritueel programma rond het Passionkruis doorgaat.

Paaszaterdag

Op Paaszaterdag of Stille Zaterdag – zijn de kerken weer geopend. Bijzonder op deze dag is dat om 23.15 uur vanuit de Munsterkerk de liturgie van de Paaswake rechtstreeks door de KRO op televisie wordt uitgezonden. De katholieke liturgie van de Paaswake kent tal van bijzondere rituelen die maar één keer per jaar – op Paaszaterdag – worden uitgevoerd. Zo wordt tijdens deze viering het nieuwe licht verwelkomd en wordt het doopwater gezegend. De viering is voor iedereen vrij toegankelijk en het programma is op tv te volgen via NPO2.

Eerste Paasdag

Op Eerste Paasdag wordt het ‘samenkomen rond het kruis’ afgesloten met een slotviering om 10.00 uur in de Minderbroederskerk. Om 11.30 uur is er een pontificale heilige mis door de bisschop in de kathedraal. Die ochtend is er om 9.30 uur een ontbijt met paasviering in de Ursulakapel.

Oecumenisch Kunstproject

De komende weken wordt ook een verbindend oecumenisch kunstproject uitgevoerd. Zeven kwetsbare groepen uit de Roermondse samenleving gaan samen met kunstenaars eigen kruiswegstaties ontwerpen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bezoekers van de dagopvang, mensen met verslavingsprobleem, asielzoekers, kankerpatiënten, etc. Onder leiding van een kunstenaar of creatief begeleider gaan zijn in gesprek over het thema van de Passion (vrijheid, bevrijding) en hun eigen kracht en kwetsbaarheid in relatie tot de betreffende kruiswegstatie. Vervolgens ontwerpen ze samen een of meer staties van de kruisweg. Dit moet leiden tot een volledige kruisweg van veertien staties, die tijdens het Kerkenprogramma in de Minderbroederskerk te zien zijn.