zondag 30 juni, afsluiting werkjaar in parochie H. Michael met openluchtmis. Aan het begin van de viering is de gerestaureerde toren ingezegend en na afloop het onlangs gerestaureerde wegkruis op het Hondsbergje