Benoeming nieuwe bisschop

Broeders en zusters in Christus,

Met zeer velen hebben wij afgelopen 6 januari in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond afscheid genomen van onze veel te vroeg overleden bisschop Harrie Smeets. Sindsdien is door velen gebeden voor de benoeming van een goede nieuwe bisschop op de zetel van Roermond.

Het is met dankbaarheid en groot genoegen u te kunnen melden dat paus Franciscus een nieuwe bisschop voor ons bisdom heeft benoemd. Met ingang van vrijdag 21 juni is Mgr. dr. Ron van den Hout benoemd tot de 25e bisschop van Roermond.

Mgr. Van den Hout is 59 jaar. Hij is afkomstig uit het bisdom Den Bosch. Sinds zijn priesterwijding in 1993 werkte hij daar als kapelaan, pastoor, deken en vicaris-generaal. In 2017 volgde zijn benoeming tot bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Onze nieuwe bisschop heeft dus ruime ervaring als pastor en als bisschop.

We zijn blij dat ons gebed is verhoord en dat wij in Mgr. Van den Hout een waardige opvolger van Mgr. Harrie Smeets in ons bisdom mogen verwelkomen. Mede namens hulpbisschop Mgr. Everard de Jong en het kathedraal kapittel van ons bisdom vraag ik u om Mgr. Van den Hout een warm welkom in ons bisdom te geven en hem met uw gebed van harte te ondersteunen bij de taak die hem wacht.

Mijn opdracht als diocesaan administrator eindigt met de inbezitneming van de zetel door Mgr. Van den Hout op zaterdag 24 augustus aanstaande.

Met dank voor het geschonken vertrouwen wens ik u alle goeds voor de toekomst en Gods zegen. Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u laten schijnen en u Zijn vrede schenken.

Roermond, 21 juni 2024

Mgr. René Maessen,
diocesaan administrator