Sinds juli 2023 beschikt onze parochiefederatie over een PR-Team. Het team wordt gevormd door Marco van ‘t Klooster, Tim Flentge en Irene Wilms. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de website en sociale media kanalen (Facebook, Instagram, YouTube) van onze parochies en fungeren ze als aanspreekpunt tijdens vieringen en activiteiten. Sinds het voorjaar van 2024 vormt het PR-Team ook de redactie van parochiebulletin ‘t Klökske.

Wat begon als een experiment om de zichtbaarheid van ons cluster te vergroten, nam al snel serieuze vormen aan. Inmiddels volgen honderden kerkgangers, parochianen en overige geïnteresseerden onze site en sociale media kanalen en bereiken onze berichten tot wel 10.000 lezers en kijkers.

Hieruit blijkt dat er grote behoefte is aan goede informatievoorziening rondom vieringen en parochiegerelateerde activiteiten in Roermond en Herten.

De voornaamste taak van het PR-Team blijft dan ook het informeren van parochianen.
Daarnaast is het belangrijk om – door middel van aankondigingen en reportages – vrijwilligers, initiatieven en verenigingen de aandacht te geven die ze verdienen.
Kortom: onze parochiefederatie een gezicht geven. De Kerk ook buiten de kerkgebouwen zichtbaar maken.

Het PR-Team is te bereiken via het algemene e-mailadres: pr@roermondparochiecluster.nl

Visitekaartje PR-team met op de achtergrond de O.L.V. Munsterkerk in Roermond