Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum: et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.

Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is.

Fil. 2, 8-9