Berichten

Fotoalbum Chrismamis 2024

Fotoalbum Chrismamis 2024

Woensdag 27 maart, aan de vooravond van het Paastriduüm, vond in de Sint-Christoffelkathedraal de jaarlijkse Chrismamis plaats. Tijdens deze viering werden door hulpbisschop Mgr. de Jong de heilige Oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen gezegend en het heilig Chrisma gewijd. Ook in onze parochies worden deze oliën het komend jaar gebruikt bij het toedienen van sacramenten.
Lees meer

Chrismamis

De Chrismamis vindt dit jaar in zeer kleine kring plaats in de kapel van het Bisschopshuis. Een eerder geplande versie (in besloten kring met 20 priesters in de Kathedraal) werd te riskant gevonden.