Met een gevoel van dankbaarheid kijken we terug op de viering van het 40-jarige jubileum van Noa’s Family. Meer dan 600 gasten kwamen bijeen om deze mijlpaal te vieren. Het verhaal van Noa’s Family begon tijdens de moeilijke oorlogsjaren in Uganda tussen 1980 en 1985. Plaatselijke regeringen vroegen om hulp voor jonge kinderen die zonder toezicht van hun ouders of familieleden in vluchtelingenkampen verbleven. Een groepje mensen, waaronder de Ierse pater Peter Reilly, de Canadese pater Oscar Braun en de schrijver van dit artikel, besloten om hun huis te openen en deze kinderen onderdak te bieden.

Snel groeide Noa’s Family uit tot een opvangplaats voor 97 kinderen, en op 19 september 1983 klopte het eerste kindje, een meisje, aan. Dit werd de geboortedatum van Noa’s Family, vernoemd naar Noah, een van de Ugandese Martelaren. Vanaf het begin werd het plan om kinderen op te vangen gezegend met ondersteuning van het adoptie-op-afstand-programma van het Missiebureau Roermond, familie en andere privé-initiatieven.

Inmiddels zijn de kinderen van Noa’s Family volwassenen geworden en kijken zij met grote dankbaarheid terug op hun jeugd onder elkaar als broers en zussen. De Mama’s droegen hier ook aan bij. Ondanks de lastige coronatijd zijn we er zonder al te veel kleerscheuren doorheen gekomen. Het was geen gemakkelijke tijd, want scholen sloten hun deuren voor twee jaar en we werden geconfronteerd met een grote stijging van prijzen voor schoolgeld, -benodigdheden, uniformen en transport.

We bereiden ons nu voor op de geboorte van het Kind, het vleesgeworden Woord van God. Zijn we bang voor God’s Woord in ons leven, of zijn we begeesterd door de Heilige Geest om het Woord van God een plaats te geven in ons leven en zo familie te zijn voor elkaar? Een familie zonder veroordeling, maar een familie waarin we elkaar accepteren zoals we zijn. Durven we onze armen uit te strekken naar mensen die geen familie hebben en alleen hun weg moeten vinden? Ook de kinderen van Noa’s Family verdienen een plekje in ons hart. Ik ben ervan overtuigd dat we samen onze weg zullen vervolgen. Namens alle kinderen van Noa’s Family wens ik u een zalig kerstfeest.

Pater Piet Hooijschuur

Wilt u bijdragen? Doneer dan in de offerbus in de kerken gedurende de adventsperiode of stort een bijdrage op de bankrekening NL43 RABO 0123 6003 67 t.n.v. St. Noa’s Family