Berichten

Vastenactie 2023: Awut en Ajak, Zuid-Soedan: ‘Samen overleven is gemakkelijker dan alleen’

Dit jaar staat de Vastenactie in het teken voor vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan.

Awut en Ajak kenden elkaar niet toen ze hun huizen en echtgenoten verloren in de gewelddadige burgeroorlog van Zuid-Soedan. Ver van de dorpen waar ze vroeger woonden, werken ze nu hard om iets nieuws op te bouwen.

Toen de man van Awut in de oorlog was gedood, vluchtte ze met acht kinderen, weg van het geweld. Een barre tocht door de bush bracht hen naar het stadje Malek aan de Witte Nijl. Ze werd daar met open armen ontvangen en kreeg een eigen stuk land. Awut praat niet graag over deze tijd. ‘Het was vreselijk om te moeten vluchten,’ vertelt ze. ‘Dagenlang zaten we onderweg zonder eten en drinken.’

Awut en de kinderen kwam bang en hongerig aan in Malek. Zonder thuis, geld of eten. Maar ze werden met open armen ontvangen. Veel hadden de mensen in Malek echter niet te delen, toen Awut en haar familie aankwamen. ‘We leefden van wilde vruchten,’ herinnert Awut zich die moeilijke periode. ‘Toen kwam de lokale partner van Vastenactie, die bood hulp en dat veranderde ons leven. De bewoners van Malek gaven me een stuk land en van de hulporganisatie kregen we zaden. Nu plant ik mijn eigen gewassen. Met hard werken kan ik mijn familie onderhouden. Sterker nog: we kunnen wat sparen en we lenen inmiddels zelf geld uit aan de gemeenschap.’

Al snel kon Awut de steun en liefde die ze zelf kreeg, doorgeven aan anderen. Zoals aan Ajak, die met zeven kinderen terugkeerde naar haar geboortedorp Malek, omdat haar man in de oorlog ernstig gewond was geraakt. Hij overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. ‘Awut verwelkomde ons en gaf ons een plek vlak naast die van haar,’ vertelt Ajak. ‘Vanaf de eerste dag zorgde zij dat we genoeg te eten hadden. Zelf had ik helemaal niets, totdat zij ons hielp.’

Toeval bracht de twee vrouwen bij elkaar en nu zijn ze goede vriendinnen. ‘Ik ben haar dankbaar,’ zegt Ajak. ‘Ze heeft me erdoorheen gesleept toen mijn man erg ziek was en ik niets meer had. Ze gaf me een slaapplaats en zorgde voor mijn familie tot ik dat zelf weer kon. Nu zitten we vaak samen en praten we over het leven. Als zij het moeilijk heeft, kan ik haar opvrolijken. En andersom. Ze is een heel goede vriendin geworden: we helpen elkaar.’ Awut knikt instemmend. ‘We delen alles,’ zegt ze. ‘En Ajak en ik doen ook alles met z’n tweeën. Doordat we samen ons land bewerken, kunnen we allebei voor onze familie zorgen. En we houden de kinderen hier veilig bij elkaar.’ ‘Als vluchteling is het slim om de handen ineen te slaan,’ vindt Ajak. ‘Samen overleven is makkelijker dan alleen. En het allerbelangrijkste: bewaar de vrede. Laten we als één volk in één wereld samenleven!’

Gedurende de vastenperiode is er de gelegenheid in onze parochiekerken om in de collectebussen in de kerken geld te schenken aan de vastenactie. Op Palmzondag 2 april zal er na afloop van de H. Mis een extra deurcollecte plaatsvinden voor hulp aan de vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan.

Vastenactie 2023: Zuid-Soedan, het jongste land ter wereld

Dit jaar staat de Vastenactie in het teken voor vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan.

Na een referendum begin 2011, waarbij 99% van de bevolking zich uitsprak voor onafhankelijkheid, scheidde Zuid-Soedan zich af van Soedan. Het land had binnen Soedan sinds 2005 al een aparte, autonome status. Op 9 juli 2011 werd de onafhankelijkheid uitgeroepen. Ondanks de medewerking van Soedan raakten de twee landen echter al in diezelfde maand in een conflict over de grensstreek en de verdeling van de winst van de oliewinning daar. Dit liep in 2012 uit op een bijna-oorlog waarbij over en weer doden vielen. De Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki trad op als bemiddelaar. In augustus 2012 werd er overeenstemming bereikt over de olieopbrengsten.

Burgeroorlog
In 2013 brak echter een bloedige burgeroorlog uit. Etnische conflicten, economische problemen en corruptie vormden een giftige cocktail in de strijd om de macht in de jonge republiek. Miljoenen mensen – overwegend vrouwen en kinderen – sloegen op de vlucht. Veel mensen zijn naar buurlanden Ethiopië, Oeganda en Congo gevlucht (ongeveer 2,5 miljoen), maar een deel bleef in Zuid-Soedan. Naar schatting 400.000 mensen werden gedood sinds de oorlog uitbrak. Hoewel de burgeroorlog inmiddels formeel is beëindigd, is het geweld nog niet voorbij: lokale groepen zaaien nog steeds dood en verderf in veel gebieden.

In 2020 waren er 714.000 nieuwe ontheemden in Zuid-Soedan, waarvan 443.000 door rampen. De belangrijkste natuurrampen waren de grootschalige overstromingen van juni tot augustus. Gewapende conflicten en geweld tussen gemeenschappen dreven nog eens 271.000 mensen op de vlucht. Eind 2020 waren er naar schatting 1.5 miljoen ontheemden door conflicten en geweld in het land.

Mensen op de vlucht zijn in Zuid-Soedan kwetsbaar. Zo zijn seksueel geweld en sekse-gerelateerd geweld een serieus probleem. Begin 2018 beschuldigde een speciale VN-commissie bijvoorbeeld veertig hoge militairen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid: verkrachtingen op grote schaal, het verminken en vermoorden van kinderen en volwassenen en het verwoesten van dorpen.

Honger en dorst
Het geweld en al die mensen op de vlucht, brengen nieuwe problemen mee voor de toch al zwakke economie van het land: voedsel, water en huisvesting. Ongeveer 8,3 miljoen mensen in Zuid-Soedan waren in 2021 in acute nood: ze hadden onvoldoende voedsel en water ter beschikking. De VN brachten dat jaar een rapport uit waarin ze waarschuwen voor het oplaaiende geweld en de dreiging van hongersnood in de deelstaat Warrap in Zuid-Soedan.

Door alle gewelddadige conflicten is het land verwaarloosd en is de infrastructuur zwak. Hoewel de overheid beleid maakte om het geweld te verminderen en de ontheemden veilig terug naar huis te laten gaan, blijkt ze niet opgewassen tegen de vele overheidstaken en grote problemen die er liggen. Zuid-Soedan is een van de meest fragiele staten ter wereld.

Gedurende de vastenperiode is er de gelegenheid in onze parochiekerken om in de collectebussen in de kerken geld te schenken aan de vastenactie. Op Palmzondag 2 april zal er na afloop van de H. Mis een extra deurcollecte plaatsvinden voor hulp aan de vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan.

Vastenactie 2023: Mensen onderweg

Dit jaar staat de Vastenactie in het teken voor vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan.

Wat doet Vastenactie?

Het project dat we steunen, richt zich op kwetsbare groepen ontheemden in de deelstaat Warrap, in het westen van het land. Het doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers na afloop in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen.

De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening.

De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een beperking – worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen de boeren bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.

Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Wat dragen we bij?

Groentezaad voor 1 seizoen voor 1 familie € 10
Set gereedschap (schoffel, gieter, schep) € 12
Zaad en gereedschap voor een familie € 22
Kruiwagen € 41
Ploeg € 85
Waterpomp op zonnepanelen € 1.240

Gedurende de vastenperiode is er de gelegenheid in onze parochiekerken om in de collectebussen in de kerken geld te schenken aan de vastenactie. Op Palmzondag 2 april zal er na afloop van de H. Mis een extra deurcollecte plaatsvinden voor hulp aan de vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan.

Hulp voor Oekraïne

Normaal is de Vastenactie bestemd voor een project in een van de armere landen in het Zuiden. Deze keer is het anders. Momenteel woedt in Oekraïne een oorlog.  Inmiddels ruim een miljoen mannen, vrouwen en kinderen zijn op de vlucht geslagen. Ze hebben huis en haard verlaten om te ontsnappen aan deze oorlog. Deze vluchtelingen hebben hulp nodig, nú en als ze weer terugkeren naar hun eigen Oekraïne.

Binnen ons parochiecluster staat de Vastenactie dit jaar in het teken van ‘Hulp voor Oekraïne’. Directe hulp voor de ontheemden en later hulp bij de terugkeer.

Wat is nodig: geld, medische middelen zoals EHBO dozen en medicijnen, hygiënische producten (maandverband, luiers, zeep (niet vloeibaar), etc.), warme kleding (o.a. thermo ondergoed), slaapzakken en dekens.

Een financiële gave kunt u overmaken op NL 63 ABNA 0231 4009 77 t.n.v. parochie H. Christoffel/H. Geest óf NL63 ABNA 0845 4494 86 t.n.v. parochie H. Michael (Herten); met als kenmerk: Oekraïne.

De goederen kunt u afgeven:

  • op zaterdag 12 maart a.s. bij de kerk in Herten (zaaltje achter de kerk) tussen 10.00u. – 15.00 u.
  • in hoofdportaal van de O.L.V. Munsterkerk, dagelijks geopend van 8.00u. – 17.00 u. (onbemand)
  • in de Mariakapel in de H. Michaëlkerk in Herten, dagelijks geopend van 10.00u – 17.00 u(onbemand)
  • bij de parochiekantoren:
    • Roermond (Abdijhof 1) op dinsdag en donderdag tussen 10.30u – 12.30u óf
    • Herten (Kerkpad 2) op dinsdag en donderdag tussen 10.00u – 12.30u.

Voor informatie/vragen: 06-57771458 (diaken Patrick Bastings)

Dank voor jullie goede gaven.

God, help de verantwoordelijke leiders tot inzicht te komen en geef dat deze oorlog snel voorbij is.

Woensdagmiddag 9 maart a.s. wordt om 15.00 u. in de Michaelkerk in Herten de rozenkrans gebeden voor vrede en recht in Oekraïne. U bent van harte welkom en uitgenodigd om mee te bidden.

Onze vastenactie: Roermonds project in Kenia

Nog een paar dagen om mee te doen aan onze vastenactie. Het is een project van een van onze parochianen: Tessa Janssen. Zij heeft een weeshuis opgericht in Kenia. In deze leuke video kunt u zien hoe het geld van de vastenactie besteed wordt. U kunt een bedrag direct overmaken naar: IBAN: NL92 RABO 0131 2389 14 t.n.v. Missiecomité (ANBI). U vindt grote collectebussen bij de ingang van onze kerken. Maak ook kennis met “Upendo” via de website: upendocentre.org. Wij hebben al een verrassende grote schenking ontvangen. Deze keer maakt onze parochie echt het verschil! Doe jij ook mee? Lees meer