Berichten

Fotoalbum requiemmis bisschop Harrie Smeets

Fotoalbum requiemmis bisschop Harrie Smeets

Op zaterdag 6 januari vond in de kathedraal, voorafgegaan door een processie vanaf de Caroluskapel, de plechtige requiemmis plaats voor Mgr. Harrie Smeets. Hoofdcelebrant was Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Na de plechtigheid vertrok een select gezelschap naar Het Oude Kerkhof, alwaar Mgr. Smeets in besloten kring werd bijgezet in de Bisschopskapel.
Lees meer

Oud-bisschop Harrie Smeets overleden

Oud-bisschop Harrie Smeets van Roermond is woensdagmiddag 20 december in zijn woonplaats Roermond overleden. De oud-bisschop was al geruime tijd ernstig ziek. Hij leed aan een hersentumor. Mgr. Smeets is 63 jaar geworden.

Bisschop Smeets werd op 29 mei 2021 plotseling ziek. Aanvankelijk werd gedacht aan een herseninfarct, maar al snel werd duidelijk dat er iets anders aan de hand moest zijn. In de weken daarna bleek de bisschop te lijden aan een hersentumor. Een operatie was niet mogelijk. Daarom werd hij vanaf september 2021 behandeld met chemokuren en bestralingen. Deze leken enigszins te helpen, maar in december 2022 werd bij Mgr. Smeets een kleinere tweede tumor ontdekt. Deze was niet zonder risico behandelbaar.

Begin januari 2023 bleek dat er op academisch niveau geen behandelmogelijkheden meer waren. De bisschop heeft toen in overleg met zijn artsen besloten om de alle behandelingen stop te zetten. Zijn situatie ging daarna langzaam achteruit. In verband met zijn verslechterde gezondheid kreeg Mgr. Smeets op 10 augustus 2023 eervol ontslag van paus Franciscus als bisschop van Roermond.

In een eerste reactie zegt diocesaan-administrator Mgr. René Maessen: “Toen Mgr. Smeets vijf jaar geleden tot bisschop werd gewijd, heeft hij de uitoefening van zijn ambt enthousiast en energie opgepakt. Dit heeft hij tweeëneenhalf jaar kunnen doen. Daarna werd hij onverwacht zeer ernstig ziek. Vanaf dat moment heeft hij zijn lijden moedig gedragen, waarmee hij voor zijn naasten en voor velen in en buiten het bisdom een weg van geloofsgetuigenis heeft afgelegd. We zijn ervan overtuigd dat hij nu mag rusten bij zijn Schepper. We zijn de vele mensen dankbaar die tijdens de ziekteperiode van de bisschop hebben meegeleefd en voor hem hebben gebeden.”

Mgr. Smeets werd op 22 oktober 1960 in Heerlen geboren. Hij groeide op in Born in een gezin met een oudere en een jongere zus. Na een studie Nederlandse letteren in Utrecht begon hij in 1985 aan de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Op 13 juni 1992 werd hij in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond tot priester gewijd. Daarna was hij onder meer kapelaan in Weert-Boshoven (1991-1994), Thorn en Wessem (1994-1997), pastoor in Maastricht-West (1997-2003) en pastoor-deken van Venray (2004 – 2018). Op 10 oktober 2018 werd Mgr. Smeets benoemd tot de 24e bisschop van Roermond. Op 8 december 2018 ontving hij in de kathedraal in Roermond de bisschopswijding.

Alle parochies in Limburg is gevraagd om donderdag 21 december om 11.00 uur de dodenklok te luiden.

Uitvaart Mgr. Smeets op zaterdag 6 januari (Geupdate)

De uitvaart van de woensdag overleden Mgr. Harrie Smeets is op zaterdag 6 januari om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Belangstellenden kunnen zich vanaf donderdag 28 december hiervoor aanmelden via de website van het bisdom. De regionale omroep L1 zendt de plechtigheid live op televisie uit.

Hoofdcelebrant tijdens de uitvaart is Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Aansluitend aan de requiemdienst wordt Mgr. Smeets bijgezet in de bisschoppelijke grafkapel op het Oude Kerkhof in Roermond.

Wie persoonlijk afscheid wil nemen van de bisschop kan daarvoor op donderdag 28 en vrijdag 29 december terecht in de Caroluskapel aan de Swalmerstraat in Roermond. De bisschop wordt daar deze twee dagen opgebaard. De kapel is beide dagen tussen 14.00 uur en 17.00 uur geopend. In de kathedraal ligt sinds donderdag een condoleanceregister. De kathedraal is elke middag geopend.

Fotoalbum requiemmis oud-deken Mgr. Theo Willemssen

Fotoalbum requiemmis oud-deken Mgr. Theo Willemssen

Op zaterdagochtend 19 november vond in de kathedraal de requiemmis plaats voor oud-deken Mgr. Theo Willemssen. Hij overleed afgelopen maandag 13 november op 82-jarige leeftijd. Aanwezig waren onder andere diocesaan administrator Maessen, hulpbisschop de Jong, emeritus bisschop Wiertz, kanunniken en ere-kanunniken van het Roermondse Domkapittel en vele andere priesters, diakens en medegelovigen die Mgr. Theo Willemssen een warm hart toedragen.
Lees meer

Oud-deken Willemssen overleden

In de vroege ochtend van 13 november is oud-deken Mgr. Theo Willemssen overleden. Van 1997 tot 2009 was hij plebaan-deken van Roermond en daarmee pastoor van onze parochie. Mgr. Willemssen is 82 jaar geworden. De uitvaart van oud-deken Mgr. Theo Willemssen is zaterdag 18 november om 11.00 uur vanuit de kathedraal.

Mgr. dr. Th.G.J. (Theo) Willemssen werd op 26 augustus 1941 in Sevenum geboren. Zijn priesterwijding was op 3 september 1967. Daarna werd hij benoemd tot kapelaan van achtereenvolgens de parochies H. Petrus in Maastricht, H. Martinus in Heerlen-Welten en H. Christoforus in Roermond. Tevens werd hij benoemd tot spirituaal van de opleiding tot permanent diaken en tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de roepingenpastoraal.

Met ingang van 1 september 1983 werd Willemssen pastoor van de parochie H. Dionysius in Asselt en tevens aalmoezenier voor de sportende jeugd, terwijl hij spirituaal en bisschoppelijk gedelegeerde bleef. Per 1 september 1985 werd hij benoemd tot conrector van het grootseminarie Rolduc en tot docent pastoraaltheologie. Na het behalen van het licentiaat theologie werd hij met ingang van 1 augustus 1987 benoemd tot rector van het grootseminarie, waarbij hij al zijn overige taken behield.

Met ingang van 15 juni 1991 werd Willemssen ook benoemd tot lid (kanunnik) van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. In november van dat jaar promoveerde hij aan de Lateraanse Universiteit in Rome. Met ingang van 1 augustus 1993 volgde zijn benoeming tot bisschoppelijk gedelegeerde van de opleiding tot permanent diaken.

In 1994 keerde Willemssen volledig terug in het parochiepastoraat. Vanaf 15 oktober van dat jaar werd hij deken van het dekenaat Thorn en pastoor van de parochies H. Michaël in Thorn en H. Medardus in Wessem. Op 3 augustus 1997 kon toenmalig bisschop Mgr. Frans Wiertz hem meedelen dat paus Johannes Paulus II hem de eretitel van ‘kapelaan van de paus’ had verleend. Sindsdien mocht Willemssen zich monseigneur noemen.

Een heel nieuwe fase brak aan toen Wilemssen per 1 december 1997 benoemd werd tot deken van het dekenaat Roermond en tot pastoor van de parochie H. Christoforus in Roermond. In die functie was hij ook de plebaan van de Sint-Christoffelkathedraal, de bisschopskerk. In de jaren daarna werd de kathedraal onder zijn leiding grondig gerenoveerd.

Op 1 juli 1999 werd Willemssen ook vicaris voor Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom. Deze taak bleef hij uitoefenen tot 15 november 2007. Vanuit deze functie was hij ook qualitate qua voorzitter van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond. Met ingang van 1 september 2004 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de parochies H. Geest in Roermond en H. Michaël in Herten.

Per 1 februari 2009 kreeg Mgr Willemssen eervol ontslag uit al zijn functies en ging hij met emeritaat. Bij het bereiken van zijn 75e levensjaar nam hij afscheid van het Kapittel en werd hij per 1 september 2016 benoemd tot erekanunnik. Vanuit zijn emeritaatspositie heeft Mgr. Willemssen nog geruime tijd als assistent gefunctioneerd in de parochies in de Roerstreek en later in de parochies van de federatie Tabor in het dekenaat Thorn. Ook was hij sinds 2010 gedelegeerde voor de Resonansgroep Jodendom – Katholieke Kerk in Limburg en sinds 2014 tot aan zijn overlijden gewoon lid van deze groep.

Moge hij rusten in vrede.

Fotoalbum van de Requiemmis voor de gehele federatie.

Fotoalbum van de Requiemmis voor de gehele federatie.

Vanochtend (2 november, Allerzielen) werden alle overledenen die vanuit de Munsterkerk, de kathedraal en de Michaëlkerk uitgeleide gedaan zijn, herdacht met een Requiemmis in de Munsterkerk. Ook komende zondag wordt in de drie kerken de H. Mis opgedragen voor de overledenen van het afgelopen jaar. Dan worden er ook gedachtenisprentjes uitgereikt.
Lees meer

Bisdom houdt woensdag requiemmis voor overleden paus

Op woensdag 4 januari wordt om 14.00 uur in de Sint-Christoffelkatherdaal in Roermond een requiemmis opgedragen voor de overleden emeritus-paus Benedictus XVI.

De mis is een initiatief van het bisdom Roermond om de op 31 december overleden paus te gedenken en voor zijn zielenrust te bidden. Hoofdcelebrant in de requiemmis is hulpbisschop Everard de Jong, met pontificale assistentie van bisschop Harrie Smeets. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Bij die gelegenheid wordt ook een gedachtenisprentje van de emeritus-paus uitgereikt. Deze prentjes worden op een later moment ook via onder meer de parochies in Limburg verspreid.

Emeritus-paus Benedictus XVI (Jozef Ratzinger) overleed zaterdag 31 december in Rome op 95-jarige leeftijd. Hij was residerend paus tussen 2005 en 2013. Donderdag 5 januari vindt in Rome zijn uitvaart plaats.

© Foto: Vatican Media

Overledenen

Vanwege de corona-epidemie kunnen helaas de uitvaarten niet gehouden worden met een kerkelijke plechtigheid. Via de website willen wij u op de hoogte houden van de uitvaarten waarbij onder normale omstandigheden een H. Mis was gevierd. Lees meer