Berichten

Viering Onze Lieve Vrouw van Rust – Michaëlkerk Herten

Bekijk de foto’s van het Marialof be de viering van Onze Lieve Vrouw van Rust in de Michaëlkerk Herten

Viering feest Onze Lieve Vrouw van Rust

Ieder jaar vieren we in onze parochie het feest van O.L.V. van Rust, ook wel O.L.V. van Smarten genoemd. Evenals in Heppeneert (B) kennen we in Herten de devotie tot O.L.V. van Rust. Voor het eerst sinds jaren zal het feest in onze parochie gevierd worden op de dag zelf: donderdag 15 september. Om 19.00u is er in onze H. Michaelkerk een Marialof, met medewerking van ons kerkkoor.

Het grote beeld uit de Mariakapel zal voor deze gelegenheid weer op het priesterkoor worden geplaatst. Net als ieder jaar is er ook nu weer de mogelijkheid een bloemenhulde te brengen aan Maria. Dinsdag 13 en woensdag 14 september zullen er emmers met water in de Mariakapel staan; hierin kunt u gedurende de openingstijden van de kapel een bosje bloemen achterlaten. De bloemengroep zal er zorg voor dragen dat deze rondom het beeld worden gezet.

Het beeld en de bloemen zullen blijven staan tot en met zondag 18 september. Ook op deze dag, tevens tweede ‘Michaelzondag’ zal er tijdens de H. Mis aandacht worden besteed aan het feest van O.L.V van Rust.

O.-L.-Vrouw van Rust

Kapelaan en deken bidden bij het beeld Onze-Lieve-Vrouw van Rust in Heppeneert voor een goede afloop van de corona-crisis

Schuttersmis

H. Michael kerk in Herten: afgelopen zondagochtend was de schuttersmis voor schutterij st. Michael en tevens feest van Onze Lieve Vrouw van Rust

Jaarlijkse bedevaart naar Heppeneert

Op 5 juni maakten we met de parochie cluster Roermond-Herten en de cluster Maasbracht de jaarlijkse bedevaart naar Heppeneert. Zo’n 15 pelgrims gingen met de fiets onder herderlijke leiding van deken Merkx (de enige zonder electrische fiets…). Ongeveer 20 personen maakten gebruik van de auto. Om 11.00u vierden we de Hoogmis. In het parochiehuis ‘De Kaartridder’ werd een lekkere broodmaaltijd geserveerd. Enkelen genoten van eieren met spek in de dorpsherberg. Na het lof van 14.00u gingen we huiswaarts, waarbij de fietsers nog even de Kapel onder de Linden aandeden, sommigen vooral vanwege de traktatie van de deken… Droog, moe maar voldaan bereikten we om 17.00u de Soda in Merum. Een prachtige dag!

Twee feesten in Herten

OLV van Rust en de schuttersmis voor schutterij st. Michael. Alex Fijten heeft met zijn vader een kaars uit Lourdes meegenomen en deze op het einde van de viering aangestoken als gebed voor de zieken