Berichten

O.-L.-Vrouw van Rust

Kapelaan en deken bidden bij het beeld Onze-Lieve-Vrouw van Rust in Heppeneert voor een goede afloop van de corona-crisis

Schuttersmis

H. Michael kerk in Herten: afgelopen zondagochtend was de schuttersmis voor schutterij st. Michael en tevens feest van Onze Lieve Vrouw van Rust

Jaarlijkse bedevaart naar Heppeneert

Op 5 juni maakten we met de parochie cluster Roermond-Herten en de cluster Maasbracht de jaarlijkse bedevaart naar Heppeneert. Zo’n 15 pelgrims gingen met de fiets onder herderlijke leiding van deken Merkx (de enige zonder electrische fiets…). Ongeveer 20 personen maakten gebruik van de auto. Om 11.00u vierden we de Hoogmis. In het parochiehuis ‘De Kaartridder’ werd een lekkere broodmaaltijd geserveerd. Enkelen genoten van eieren met spek in de dorpsherberg. Na het lof van 14.00u gingen we huiswaarts, waarbij de fietsers nog even de Kapel onder de Linden aandeden, sommigen vooral vanwege de traktatie van de deken… Droog, moe maar voldaan bereikten we om 17.00u de Soda in Merum. Een prachtige dag!

Twee feesten in Herten

OLV van Rust en de schuttersmis voor schutterij st. Michael. Alex Fijten heeft met zijn vader een kaars uit Lourdes meegenomen en deze op het einde van de viering aangestoken als gebed voor de zieken