Berichten

Kerstactie voor Noa’s Family

De kerstactie is voor de Roermondse pater Piet Hooijschuur voor zijn werk voor de Noa’s Family in Uganda.
Lees verder »

Pinksteractie: Uganda gaat onder je huid zitten

Week van de Nederlandse Missionarissen

“Geloof kan helpen bij het verwerken van trauma’s,” weet Sander Kesseler (41), missionaris in Uganda. Hij is priester in Kitgum Mission Parish in het noorden van het land en werkte vele jaren in het vluchtelingenkamp Palabek. Daar maakte hij mee hoe vluchtelingen bepaalde trauma’s beter kunnen verwerken met de spirituele begeleiding vanuit de kerk. “Dat geeft mij voldoening ook al kan het soms heel heftig zijn.”


Vluchtelingen

Het vluchtelingenkamp Palabek is in 2017 opgezet door verschillende samenwerkende kerken. Het ligt op zo’n veertig kilometer van Kitgum Mission Parish, de parochie waar Sander woont en werkt. In het kamp worden vluchtelingen uit Zuid-Sudan opgevangen die vluchten voor de burgeroorlog die in hun land woedt. Nog steeds komen er dagelijks vluchtelingen vanuit het buurland binnen, uitgehongerd en zwaar getraumatiseerd. Veel vrouwen zijn tijdens de vlucht verkracht en zijn hiv-positief en veel vluchtelingen zijn kindsoldaten geweest. “Maar kun je hun dit kwalijk nemen als zij als kind gedwongen werden vreselijke dingen te doen?” Sander is ervan overtuigd dat de jeugd de toekomst heeft. Hij probeert de jongeren te integreren zodat zij in vrede met elkaar kunnen leven. “Dat doe ik onder meer door de jongeren samen te laten sporten. Ook bied ik workshops aan.” Sander heeft ook een vakschool opgericht in het vluchtelingenkamp. De school begon onder een boom en is inmiddels uitgegroeid tot een grote vakschool met verschillende gebouwen.

Cruciaal moment

Als kind ging Sander elke zondag met zijn ouders naar de kerk in Heumen. Na de middelbare school begon hij aan de pabo. Maar halverwege de opleiding kwam bij hem sterk het gevoel op dat hij priester wilde worden. Hij kreeg echter het advies eerst de opleiding af te maken en dan terug te komen. Het was een moeilijke tijd voor hem. “Ik was zoekende en had een gevoel dat ik niet kon plaatsen,” vertelt hij. Sander spijbelde in die tijd veel van school en was vaak in de kerk te vinden. Een cruciaal moment was de dag voordat Sander met zijn vriendin op vakantie zou gaan. Zijn vader belandde in het ziekenhuis en werd in een kunstmatig coma gehouden. Hij stond met zijn vriendin aan het bed van zijn vader en vroeg zich op dat moment af: “Als ik in dit bed zou leggen, ben ik dan gelukkig geweest?” Diep van binnen kende hij het antwoord: “nee”. Een maand later beëindigde hij de relatie met zijn vriendin en volgde het pad van God. Sander begon in 2001 aan de priesteropleiding in Den Bosch. Door een uitwisselingsprogramma van de parochie in Den Bosch kwam hij met twee andere seminaristen in Uganda. Een land dat hem meteen raakte. “Uganda gaat onder je huid zitten en gaat niet meer weg.” Hij rondde zijn priesteropleiding af en werd in Uganda tot priester gewijd.

Telefoontje

Sander woonde en werkte tot 2017 in het zuiden van het Afrikaanse land en heeft er geholpen een middelbare school op te zetten. Toen een collega van de school meer interesse had om zijn eigen zakken te vullen en er geld verdween, ontstonden er conflicten en werd de situatie voor Sander onhoudbaar. Hij stond op het punt naar Nederland terug te keren. “Opeens kreeg ik een telefoontje van de president,” vertelt Sander. De president had van al het goede werk gehoord en wilde de Nederlandse missionaris graag in zijn land houden. Na een gesprek met de aartsbisschop werd Sander overgeplaatst naar het vluchtelingenkamp Palabek in het noorden van het land. In die tijd kwam Sander ook in contact met de Week Nederlandse Missionaris die zijn missie financieel ondersteunt.

Inspiratiedagen

Op 13, 15 en 20 april vertellen Sander en Jacinta op de Inspiratiebijeenkomst over hun missie. Kijk voor meer informatie op de website www.weeknederlandsemissionaris.nl

Deurcollecte

Tijdens de Pinksteractie (van 20 t/m 28 mei) wordt er geld ingezameld om het werk van de Nederlandse Missionarissen mogelijk te maken. Daarom zal er op zondag 21 mei na afloop van de H. Mis een extra deurcollecte plaatsvinden in het kader van de Week van de Nederlandse Missionarissen.

Kerstactie 2022 voor de Roermondse Missionaris Pater Piet

Gedurende de adventsperiode is er in onze parochiekerken een inzamelingsactie voor de missionaris Pater Piet. Lees meer over de St. Noa’s Family in Uganda.
Lees verder »

Missio Wereldmissiemaand 2020

“Gelukkig de vredestichters”

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. 

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto. 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de kerkdeurcollecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl