Berichten

Nieuwe aanwinst: oudste afbeelding van de Roermondse Martelaren te zien

Op zaterdag 23 juli opende in de Caroluskapel aan de Swalmerstraat te Roermond de tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws, Aanleiding voor deze expositie is de moord op twaalf kartuizermonniken en de secretaris van de Roermondse bisschop door de troepen van Willem van Oranje, dit jaar exact 450 jaar geleden. In deze expositie, ingericht op de plek waar dit drama zich heeft afgespeeld, wordt niet alleen het verhaal van de zogeheten Martelaren van Roermond verteld; de tentoonstelling toont ook de impact die dit drama heeft gehad. Binnen dagen drong het nieuws tot ver buiten de landsgrenzen door en nog lange tijd hield men in katholiek Europa de herinnering aan de moordpartij levend, in woord en in beeld. Roermond werd wereldnieuws.

Vanaf zaterdag 3 september aanstaande wordt deze tentoonstelling verrijkt met een unieke bruikleen. Het is gelukt om een exemplaar van het zeldzame geïllustreerde werk Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis (‘Theater van de wreedheden van de ketters in onze tijd’) met gravures van de hand van Richard Verstegan en gedrukt te Antwerpen in 1587 naar Roermond te halen. Verstegan, ook wel bekend als Rowlands, vluchtte voor de anti-katholieke stemming in Engeland en vestigde zich uiteindelijk in Antwerpen. In zijn geschriften en middels zijn gravures vroeg hij aandacht voor de vervolging van katholieken in Europa in zijn tijd. In het Theatrum crudelitatum toont Verstegan ook de ramp die zich in 1572 in Roermond voltrokken had. De gravure die hij als illustratie bij het verhaal over Roermond in dit boek vervaardigde werd vervolgens een bron van inspiratie voor talloze latere afbeeldingen. Op de tentoonstelling kon tot nog toe enkel een latere kopie van de gravure worden getoond. Vanaf 3 september is het gehele originele werk, inclusief de bijbehorende tekst, te zien.

Op de tentoonstelling zijn verder nog schilderijen, gravures en boeken uit de vijftiende tot en met de negentiende eeuw te zien, afkomstig uit verschillende collecties. Indrukwekkende schilderijen van deze gebeurtenis, die vanwege hun omvang of kwetsbaarheid niet naar de tentoonstelling konden reizen, worden in een audiovisuele presentative getoond. Al deze objecten samen vertellen het verhaal van de Martelaren van Roermond, het klooster waarin ze leefden en de verregaande impact die deze gebeurtenis had.

De tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws is nog tot en met zondag 30 oktober te zien in de Caroluskapel, Swalmerstraat 100 te Roermond. Tegelijkertijd wordt in de voormalige kapittelzaal de presentatie 1572. Geboorte van Nederland- Roermond, het andere verhaal getoond. Openingstijden: woe-zo van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

Deze tentoonstelling kon worden gerealiseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de welwillende medewerking van het Bisdom Roermond, de Gemeente Roermond, subsidieregeling Culturele Maakplaats en de Roermondse Stichting 1880.

Tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws

Zaterdag 23 juli is een bijzondere dag voor Roermond. Op die dag is het exact 450 jaar geleden dat een groep van 23 Roermondenaren door bruut geweld de dood vond tijdens de plunderingen van de stad door de troepen van Willem van Oranje. Vooral het lot van twaalf kartuizers, monniken en lekenbroeders, vergezeld door de secretaris van de bisschop, is schokkend. Zij staan tegenwoordig bekend als de Martelaren van Roermond. In een presentatie in de Caroluskapel, op de plek waar dit drama plaatsvond, staat deze groep centraal. Door middel van schilderijen, boeken en gravures uit vier eeuwen wordt hun tragische verhaal verteld.
Lees verder »

Herdenkingsmis 24 april zondag na Pasen

Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor (KRM) zal op zondag 24 april om 10:00 uur de H. Mis in de Munsterkerk opluisteren. Op die zondag worden die leden van het KRM herdacht die in de coronatijd overleden zijn. Hun families hadden toen graag gewenst dat dit vanuit de Munsterkerk zou gebeuren. Nu dat in deze periode niet mogelijk was, heeft de afscheidsdienst in besloten kring elders plaatsgevonden. Maar de cirkel was nu niet rond, zo merkte een familie op. Ze hebben dan ook het KRM gevraagd om na de coronatijd op een zondagmorgen in de Munsterkerk een herdenkingsdienst te houden.

Deze vraag hangt samen met een bekende traditie dat het afscheid van de leden van het KRM opgeluisterd wordt door het voltallige koor. (Op dit moment 65 man).  Jarenlang zijn ze lid geweest van het KRM en met elkaar veel lief en leed gedeeld. Dit afscheid kan gebeuren op de dag zelf van de uitvaart of bijv. in een zeswekendienst. Uiteraard is de familie vrij om voor deze wijze van afscheid te kiezen.

Tijdens deze H. Mis zal het KRM de meerstemmige mis van J. Gruber, Mass in honor of Saint Frederic, ten gehore brengen. De mis wordt afgewisseld met een aantal internationale liederen. Binnen het KRM is een aparte Schola bestaande uit 19 man, die tijdens de communie een aantal Gregoriaanse en meerstemmige liederen zullen zingen. Twee overleden leden maakten namelijk deel uit van deze Schola. Overigens wordt de Schola diverse keren per jaar gevraagd om ook in verschillende andere parochies en crematoria de uitvaart van niet leden te verzorgen.   

De herdenkingsmis wordt gevierd in de Munsterkerk in de week na Pasen. Het vorig jaar was deze gezichtsbepalende kerk met zijn Munsterplein op Witte Donderdag van de Goede week het middelpunt van The Passion, het indrukwekkende lijdens- en verrijzenisverhaal dat door vele duizenden mensen gevolgd is.

Op het einde van deze bijzondere H. Mis wordt door alle aanwezigen het Roermonds volkslied gezongen.