Op donderdag 9 mei a.s. (Hemelvaart van de Heer) ontvangen 12 kinderen uit onze parochies in de H. Michaëlkerk voor het eerst de Heilige Communie. Gisteren, 7 mei, werd er door de communicanten flink geoefend. Onder leiding van kapelaan Christyraj en juffrouw Christianne werden draaiboeken doorgenomen, teksten gerepeteerd en liedjes gezongen. De H. Mis op Hemelvaartsdag begint om 10.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Van harte welkom!