Op 12 september mochten we als parochiegemeenschap voor het eerst kennismaken met onze nieuwe kapelaan Christyraj Francis. Hij was aanwezig tijdens de zondagse H. Mis in Herten.

Kapelaan Christyraj mocht op 28 augustus jl. in zijn thuisbisdom in Sri Lanka de diakenwijding ontvangen als opstap naar het priesterschap.

Hij woont sinds een week in de pastorie van Herten en is de opvolger van kapelaan Marco Figliola.

Van harte welkom in ons midden kapelaan Christyraj!