Kerk en LHBTI: een brug bouwen

Boek: Een brug bouwenKerk en LHBTI: een brug bouwen
voorjaar 2023 in Herten-Roermond

Veel LHBTI’ers hebben religieuze vragen en interesses. En ook gaan verrassend veel gelovigen heel ontspannen om met vragen rond ‘anders’ zijn.
In één van zijn eerste interviews zette paus Franciscus de toon voor een ontspannen dialoog hierover, die inmiddels wereldwijd is opgepakt.

In Midden-Limburg gaan we de dialoog aan tussen de rooms-katholieke kerk en de LHBTI-gemeenschap.

Het is heel christelijk om bruggen te bouwen. Rond die gedachte schreef de bekende Jezuïet James Martin het boekje Building a bridge, dat onlangs in het Nederlands werd vertaald (‘Een brug bouwen’). Hierin houdt hij een pleidooi voor een goede communicatie tussen de katholieke kerk en haar LHBTI-leden die zich te vaak afgewezen voelen in een kerk die ook hún kerk is. Hij pleit voor tweerichtingsverkeer op de brug.

Zijn tekst (en natuurlijk eigen ervaringen) zullen we samen bespreken in het voorjaar van 2023 in Herten-Roermond, op initiatief van de Leeskring Building a Bridge. Daarbij is iedereen van harte welkom.

Praktische info

 

Data Vijf dinsdagen van 19.30 tot 21.30 uur:
Dinsdag 24 januari
Dinsdag 7 februari
Dinsdag 28 februari
Dinsdag 7 maart
Dinsdag 21 maart
Locatie Parochiezaal Herten
Kerkpad 4
6049 BR Herten
Info/aanmelding brugmaastricht@gmail.com
Coördinatie Pastoor Harry Notermans, aalmoezenier (Landgraaf)
Helene van Erve-Preyde (Thorn)
Kosten € 25,00 p.p. voor alle avonden
incl. koffie/thee en boek
€ 15,00 p.p. idem, excl. boek