Raad van Kerken: Oecumenische Vesperviering

Zondag 17.00 uur 24-01-2021
Thema: Blijf in mijn liefde

In het kader van de week van het gebed voor de eenheid, vindt er 24 januari om 17.00 uur een vesperviering plaats, die door de Raad van Kerken georganiseerd zal worden.

Blijf in mijn liefde en je zult vrucht dragen is een oproep van Jezus, zoals die door Johannes in zijn evangelie is opgetekend. Die vrucht bestaat uit alle werken die uit liefde voor mens, dier en aarde plaatsvinden, en die tot welzijn van allen leiden, en die als teken van Gods liefde herkend worden.
Een vesperviering is een stille viering waar ruimte is voor bezinning. Zeker in deze pandemie vol onzekerheid is de weg naar de ander en naar de wereld een weg die begint met een weg naar binnen.
Het is mooi dat in deze viering de eenheid in Christus gevierd kan worden en we samen kunnen bidden voor de noden in de wereld.

Voorgangers zijn: dominee Judith van den Berg-Meelis van de Protestantse gemeente, Deken Alex de Graaf Woutering van de Christoforus parochie, dhr. Harrie van Heugten en dhr. Wim Janssen van de basisgroep Jonge Kerk Roermond.