Kerkdiensten en misintenties

De Nederlandse bisschoppen vragen de parochies zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Dit gaat in m.i.v. zaterdag 17 oktober. Voor de weekendvieringen en de vrijdag dient u zich weer op te geven via de website of het parochiekantoor. De al bestaande maatregel […] Verder lezen...


Avondwake

Avondwake in de Christoffelparochie als gebedsdienst op maandag t/m vrijdag om 19.00 uur. Nadere informatie over avondwake: Avondwake en uitvaart horen vanouds bij elkaar en vormen samen met de zeswekendienst de drie-eenheid rond het overlijden van een dierbare. De avondwake beantwoordt aan de behoefte van de mens om op de avond voor een uitvaart in […] Verder lezen...


Doopsels

Doop en doopvoorbereiding Aanmelden Wanneer u uw kind wilt aanmelden om te laten dopen, kunt u contact opnemen met het parochiebureau van de H. Christoforus in de binnenstad, tel. 0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com Dit is het centrale aanmeldingspunt voor de cluster. Aanmelden s.v.p. zes weken van te voren. Dit in verband met de voorbereidingsavonden. Voor het […] Verder lezen...


Aanbidding Allerheiligste

Munsterkerk Het hele jaar door is er van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste in de Munsterkerk. Het Allerheiligste wordt uitgesteld op het altaar. Kathedraal Elke middag van 14.00 tot 17.00 uur is er gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste in de Sint Christffelkathedraal. Het Allerheiligste wordt uitgesteld in […] Verder lezen...


Sacramentsprocessie

Geschiedenis van de Roermondse processie Talrijke processies trokken er bij alle mogelijke gelegenheden door Roermond. Nog steeds weten vele oudere Roermondenaren hierover te vertellen. Felix Timmermans beschreef in zijn boek "Pallieter" meesterlijk de sfeer en indrukken rond de processie. We citeren: "En daarna in een zeer-ogend geschitter van zonbeschenen goud, omgeven van gezangen en belgerinkel […] Verder lezen...


Openingstijden kerken

Openingstijden Kathedraal voor publiek: De Kathedraal is vanaf maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. In het weekend is de Kathedraal geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten en vragen te beantwoorden. Vanwege de corona pandemie is de Kathedraal gesloten tot 2 […] Verder lezen...


Inzegening nieuwe woning

Inzegening van een nieuwe woning gebeurt dat nog? De zegening van een woning is een oud christelijk gebruik. Jezus vroeg zijn leerlingen vrede te wensen aan ieder huis dat ze binnengingen (Lc. 10,5). Precies om deze vrede van de Heer bidden wij als een nieuwe woning wordt ingezegend. Een zegen uitspreken betekent over mensen en […] Verder lezen...