Kerkdiensten en misintenties

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de […] Verder lezen...


Avondwake

Avondwake in de Christoffelparochie als gebedsdienst op maandag t/m vrijdag om 19.00 uur. Nadere informatie over avondwake: Avondwake en uitvaart horen vanouds bij elkaar en vormen samen met de zeswekendienst de drie-eenheid rond het overlijden van een dierbare. De avondwake beantwoordt aan de behoefte van de mens om op de avond voor een uitvaart in […] Verder lezen...


Doopsels

Doop en doopvoorbereiding Aanmelden Wanneer u uw kind wilt aanmelden om te laten dopen, kunt u contact opnemen met het parochiebureau van de H. Christoforus in de binnenstad, tel. 0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com Dit is het centrale aanmeldingspunt voor de cluster. Aanmelden s.v.p. zes weken van te voren. Dit in verband met de voorbereidingsavonden. Voor het […] Verder lezen...


Aanbidding Allerheiligste

Munsterkerk Het hele jaar door is er van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste in de Munsterkerk. Het Allerheiligste wordt uitgesteld op het altaar. Kathedraal Elke middag van 14.00 tot 17.00 uur is er gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste in de Sint Christffelkathedraal. Het Allerheiligste wordt uitgesteld in […] Verder lezen...


Sacramentsprocessie

Geschiedenis van de Roermondse processie Talrijke processies trokken er bij alle mogelijke gelegenheden door Roermond. Nog steeds weten vele oudere Roermondenaren hierover te vertellen. Felix Timmermans beschreef in zijn boek "Pallieter" meesterlijk de sfeer en indrukken rond de processie. We citeren: "En daarna in een zeer-ogend geschitter van zonbeschenen goud, omgeven van gezangen en belgerinkel […] Verder lezen...


Inzegening nieuwe woning

Inzegening van een nieuwe woning gebeurt dat nog? De zegening van een woning is een oud christelijk gebruik. Jezus vroeg zijn leerlingen vrede te wensen aan ieder huis dat ze binnengingen (Lc. 10,5). Precies om deze vrede van de Heer bidden wij als een nieuwe woning wordt ingezegend. Een zegen uitspreken betekent over mensen en […] Verder lezen...