Berichten

Paaswake, kathedraal

Paaswake, kathedraal

Christus gisteren en heden
Begin en einde
Alfa en Omega
Hem behoren tijd
En eeuwigheid
Heerlijkheid en heerschappij
Door alle eeuwen der eeuwen
Lees meer

Fotoalbum Passieconcert Munsterkerk

Fotoalbum Passieconcert Munsterkerk

Op 23 maart verzorgde Vocaal Ensemble Silhouet, onder leiding van Hans Heykers, de Johannes Passion van Heinrich Schütz in de O.L.V Munsterkerk. Een sfeerimpressie.
Lees meer

Vieringen in de Goede Week 2024

Zondag 24 maart: Palmzondag

10.00u Munsterkerk
Hoogmis met Palmprocessie

10.00u H. Michaëlkerk
Hoogmis met Palmebessemoptocht

11.30u Kathedraal
Hoogmis met Palmprocessie

Woensdag 27 maart

19.00u Kathedraal
Chrismamis met zegening van de H. Oliën

Donderdag 28 maart: Witte Donderdag

19.00u Munsterkerk
Herdenking van het Laatste Avondmaal (met voetwassing)

19.30u H. Michaëlkerk
Herdenking van het Laatste Avondmaal

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag

15.00u Kathedraal
Kruisweg

15.00u H. Michaëlkerk
Kruisweg voor kinderen en volwassenen

19.00u Munsterkerk
Kruisverering

Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag

21.00u H. Michaëlkerk
Paaswake

21.30u Kathedraal
Paaswake

Zondag 31 maart: Hoogfeest van Pasen

10.00u Munsterkerk
Feestelijke Hoogmis

10.00u H. Michaëlkerk
Feestelijke Hoogmis

11.30u Kathedraal
Plechtige Hoogmis

Maandag 1 april: Tweede Paasdag

11.30u Kathedraal
Feestelijke Hoogmis

De Johannes Passion van Heinrich Schütz in de Munsterkerk

Op zaterdag 23 maart om 20.00 uur verzorgt V.E. Silhouet een bijzonder Passieconcert met prachtige vocale muziek in de Munsterkerk.

Heinrich Schütz (1585- 1672) wordt algemeen beschouwd als de grootste componist in het 17e-eeuwse Duitsland Hij werd 100 jaar eerder dan Bach en Händel geboren.

Op het gebied van met name religieuze muziek wordt hij over algemeen beschouwd als de belangrijkste luthers-protestantse componist vóór Johann Sebastian Bach.
Kenmerkend voor deze passies is de sobere a-cappella stijl waarin ze gecomponeerd zijn. Hij kiest bewust voor een onopgesmukte stijl.

De Johannes Passion van Heinrich Schütz vormt het uitgangspunt van dit concert.
Voorafgaande aan deze passie zullen nog de volgende motetten klinken:

Tristis est anima mea Johann Kuhnau (1669-1722)
Crucifixus Antonio Lotti (1667-1740)
Adoramus te Quirino Casparini (1721-1778)
Johannes Passion Heinrich Schütz (1585-1672)

Het concert staat onder leiding van dirigent Hans Heykers
De bariton is Vincent Kusters

Voor dit concert is er een toegangskaart nodig. Er is een kaartverkoop vooraf en op de avond bij de kassa.
De prijzen voor een toegangskaart zijn:

In voorverkoop: € 12,50 (voorverkoop sluit op vrijdag 22 maart om 12.00 uur.)
Aan de kassa: € 15,00

Toegangskaarten voor de voorverkoop kunt u bestellen op www.ve-silhouet.nl

Huispaaskaars 2024

Net als vorig jaar bestaat de gelegenheid om via de parochie een paaskaars voor thuis te bestellen. De huispaaskaars wordt gezegend in de Paaswake en kan na afloop van de Paaswake mee naar huis genomen worden of op de donderdag na Pasen (4 april) opgehaald worden bij het parochiekantoor.
Lees verder »

Schola Sancti Christofori zoekt nieuwe leden

Schola Sancti Christofori zoekt nieuwe leden

Op zondag 16 april, Beloken Pasen, werd in de Sint-Christoffelkathedraal de Mis van Beloken Pasen verzorgd door twee scholae: Schola Cantorum van het Ward-Instituut en Schola Sancti Christofori. Laatstgenoemde schola is op zoek naar nieuwe leden. Er vinden open repetities plaats op woensdag 19 en woensdag 26 april.
Lees meer

Pasen 2023 – Kathedraal

Pasen 2023 – Kathedraal

Paaswake 2023 – H. Michaëlkerk

Paaswake 2023 – H. Michaëlkerk

Fragment van het uiteindelijke raam

Tweede Paasdag onthulling nieuw raam in kathedraal Roermond

Op Tweede Paasdag (10 april) om 14.30 uur wordt in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een nieuw gebrandschilderd raam onthuld. Het is het achtste en laatste raam dat ontworpen is door Diego Semprun Nicolas, kleinzoon van de vermaarde glaskunstenaar Joep Nicolas. Het nieuwe raam heeft de Roermondse Sacramentsprocessie als thema.

Twintig jaar lang heeft de vorig jaar overleden heer Jacques Wijnands zich ingezet voor de renovatie van de kathedraal. Talloze nieuwe ramen werden in die jaren onder zijn leiding jaren geplaatst. Maar nog één raam in de noordelijke wand van het Sacramentskoor miste een gebrandschilderd venster, omdat er nog geen sponsor gevonden was om dit achtste en laatste raam van Diego Semprun Nicolas te bekostigen. Het echtpaar Wijnands-Ehlen besloot daarop om zélf dit raam te schenken. Het ontwerp heeft Wijnands nog kunnen beoordelen, maar het was hem helaas niet gegeven de voltooiing te kunnen beleven. Bij de onthulling van het raam zullen wel zijn weduwe en hun kinderen aanwezig zijn, evenals een aantal andere genodigden dat aan de realisatie van dit raam medewerking heeft verleend. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Het nieuwe raam sluit qua kleur, vorm en iconografie aan bij de drie andere zogeheten Sacramentsramen die door dezelfde kunstenaar gemaakt werden in 2014, 2016 en 2020 in het Sacramentskoor van de kerk én bij de vier Mariaramen van zijn hand uit de jaren 2005-2012 in het Onze-Lieve Vrouwekoor. Zoals ook de drie andere ramen in het Sacramentskoor verwijst ook dít raam naar de eucharistie. Het nieuwe raam is vervaardigd in atelier Derikx te Kevelaer (D).

Het grote raam van dertien meter beeldt de Sacramentsprocessie uit, die trekt vanuit de Munsterkerk naar de kathedraal. Beide kerken en de processie staan in het raam afgebeeld, evenals de gevelsteen die in de Roermondse Paredisstraat herinnert aan de Sacramentskapel,  die tot voor enkele jaren tegenover het bisschopshuis lag. Deze kapel werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht als dank voor de bevrijding van de stad. Daarom staat ook de monstrans, die destijds werd vervaardigd van sieraden geschonken door de Roermondse bevolking, prominent in het raam afgebeeld. Deze monstrans bevindt zich momenteel in de Munsterkerk.
In en om de processie staan de portretten van mensen afgebeeld, die veel aan de totstandkoming van de renovatie van de kathedraal hebben bijgedragen. Onder hen de bisschoppen Wiertz en Smeets, de overleden architect Piet Mertens, plebaan-deken Theo Willemssen en het echtpaar Wijnands zelf.
Actueel item in het raam zijn de vluchtelingen uit Oekraïne die herkenbaar zijn aan de blauw-gele vlag die ze meedragen.
Zoals in alle ramen in het Sacramentskoor staan onderin drie voorsprekers afgebeeld. In dit raam zijn dat de heilige Juliana van Cornillon uit Luik (op wier initatief de Sacramentsprocessie in de Wereldkerk werd ingevoerd), de Limburgse heilige Arnold Janssen uit Steyl en de zalige Maria Tauscher uit Sittard, die in deze kathedraal werd zaligverklaard.

De Stichting Renovatie Kathedraal Roermond hoopt dat ook de enkele nog niet van gebrandschilderd glas voorziene vensters spoedig gevuld kunnen worden met nieuwe ramen. Het wachten is op gulle schenkers. Zij kunnen zich voor meer informatie melden via roermond@roermondparochiecluster.nl