Berichten

Vespers 7e zondag van Pasen 2024 in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond

Vespers 7e zondag van Pasen 2024 in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond

https://youtu.be/ugIWgHZUja0

Op zondag 12 mei 2024 om 16.00 uur werden in de Roermondse Sint-Christoffelkathedraal de wekelijkse vespers gezongen. Deze vespers zijn vrij toegankelijk te bereiken via het Mariakoor. De Nederlandse vespers van deze zondag waren die van de 7e zondag van Pasen in het jaar B.

Cappella Sancti Servatii in de Sint-Christoffelkathedraal

Cappella Sancti Servatii in de Sint-Christoffelkathedraal

Op zondagochtend, 21 april, Zondag van de Goede Herder en tevens Roepingenzondag, werd de H. Mis in de kathedraal opgeluisterd door de beroemde Cappella Sancti Servatii, het ruim 200 jaar oude koor van de Maastrichtse Sint-Servaasbasiliek. Bekijk onderaan de video.
Lees meer

Cappella Sancti Sevatii

Cappella Sancti Sevatii zingt in de kathedraal

Op zondag 21 april zingt de Cappella Sancti Servatii uit Maastricht in de Sint-Christoffelkathedraal. Het koor verzorgt dan de gezangen tijdens de eucharistieviering die om 11.30 uur. De H. Mis is voor iedereen vrij toegankelijk.

De Cappella Sancti Servatii is het gemengd koor van de Maastrichtse Sint-Servaasbasiliek. Tweewekelijks verzorgt het koor de gezangen tijdens de zondagse hoogmis en op kerkelijke hoogtijdagen in die basiliek. Het koor heeft een lange traditie van meer dan tweehonderd jaar; de oudste gegevens dateren van 1808. Het repertoire van het koor is omvangrijk. Het bestrijkt een periode van vijf eeuwen en omvat ook de grotere werken van bekende componisten. Het koor staat onder leiding van dirigent Hans Heykers en wordt op het orgel begeleid door Marcel Verheggen.

Tijdens de mis op 21 april in de kathedraal zingt het koor onder meer de Missa Te Deum Laudamus van Hendrik Andriessen en werken van Willem Andriessen en Albert de Klerk.

Meer info over het koor: www.cappellasintservaas.nl

25 jaar jubileumviering hulpbisschop Mgr de Jong

25 jaar jubileumviering hulpbisschop Mgr de Jong

Op 7 april vierde hulpbisschop Mgr. Everard de Jong zijn zilveren bisschopsjubileum met een feestelijke eucharistieviering. Naast hulpbisschop van ons bisdom is Mgr. de Jong ook bisschop van het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten. Aanwezig waren onder anderen pauselijk nuntius Mgr. Paul Tschang In-Nam, gouverneur Emile Roemer, wethouder Felix van Ballegooij, vele militairen en diverse bisschoppen. Het Venrayse koor Zangers van St. Frans en de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ verleenden muzikale medewerking aan deze H. Mis in de Sint-Christoffelkathedraal.
Lees meer

Fotoalbum Vespers op Pasen

Fotoalbum Vespers op Pasen

Tijdens de vespers op eerste Paasdag, in de Sint-Christoffelkathedraal was als officiant (voorganger) te gast Mgr. Spee, deken van Venlo. Ook onze eigen kapelaan Christyraj en diens klasgenoot kapelaan Arulraj (Geleen) namen deel aan het koorgebed.
Lees meer

Paaswake, kathedraal

Paaswake, kathedraal

Christus gisteren en heden
Begin en einde
Alfa en Omega
Hem behoren tijd
En eeuwigheid
Heerlijkheid en heerschappij
Door alle eeuwen der eeuwen
Lees meer

Goede Vrijdag, Kruisweg, kathedraal

Goede Vrijdag, Kruisweg, kathedraal

Stabat Mater dolorosa
juxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
Met de tranen in haar ogen
stond de Moeder diep bewogen
naast het kruis waar Jezus hing.
Lees meer

Fotoalbum Chrismamis 2024

Fotoalbum Chrismamis 2024

Woensdag 27 maart, aan de vooravond van het Paastriduüm, vond in de Sint-Christoffelkathedraal de jaarlijkse Chrismamis plaats. Tijdens deze viering werden door hulpbisschop Mgr. de Jong de heilige Oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen gezegend en het heilig Chrisma gewijd. Ook in onze parochies worden deze oliën het komend jaar gebruikt bij het toedienen van sacramenten.
Lees meer

Oud-pastoor Herten officiant bij vespers.

Oud-pastoor Herten officiant bij vespers.

Sinds een aantal weken vindt er iedere zondag om 16.00u een gezongen vesperviering plaats in de kathedraal. Officiant afgelopen zondag (17 maart) was Mgr. Wilbert van Rens, bisschoppelijk vicaris (nu er geen bisschop is ‘gedelegeerde’) voor emeriti en zieke priesters en diakens. Van 1979 tot 1984 was Van Rens pastoor van Herten, dat toen nog een zelfstandige parochie was, waarna hij deken werd van onder andere Venlo en Sittard. Zijn gevoel voor techniek leverde hem de bijnaam ‘elektrische deken’ op. In 2021 benoemde bisschop Smeets Mgr. van Rens tot erekannunik van het bisdom Roermond.
Lees meer