Berichten

Nieuwe aanwinst: oudste afbeelding van de Roermondse Martelaren te zien

Op zaterdag 23 juli opende in de Caroluskapel aan de Swalmerstraat te Roermond de tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws, Aanleiding voor deze expositie is de moord op twaalf kartuizermonniken en de secretaris van de Roermondse bisschop door de troepen van Willem van Oranje, dit jaar exact 450 jaar geleden. In deze expositie, ingericht op de plek waar dit drama zich heeft afgespeeld, wordt niet alleen het verhaal van de zogeheten Martelaren van Roermond verteld; de tentoonstelling toont ook de impact die dit drama heeft gehad. Binnen dagen drong het nieuws tot ver buiten de landsgrenzen door en nog lange tijd hield men in katholiek Europa de herinnering aan de moordpartij levend, in woord en in beeld. Roermond werd wereldnieuws.

Vanaf zaterdag 3 september aanstaande wordt deze tentoonstelling verrijkt met een unieke bruikleen. Het is gelukt om een exemplaar van het zeldzame geïllustreerde werk Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis (‘Theater van de wreedheden van de ketters in onze tijd’) met gravures van de hand van Richard Verstegan en gedrukt te Antwerpen in 1587 naar Roermond te halen. Verstegan, ook wel bekend als Rowlands, vluchtte voor de anti-katholieke stemming in Engeland en vestigde zich uiteindelijk in Antwerpen. In zijn geschriften en middels zijn gravures vroeg hij aandacht voor de vervolging van katholieken in Europa in zijn tijd. In het Theatrum crudelitatum toont Verstegan ook de ramp die zich in 1572 in Roermond voltrokken had. De gravure die hij als illustratie bij het verhaal over Roermond in dit boek vervaardigde werd vervolgens een bron van inspiratie voor talloze latere afbeeldingen. Op de tentoonstelling kon tot nog toe enkel een latere kopie van de gravure worden getoond. Vanaf 3 september is het gehele originele werk, inclusief de bijbehorende tekst, te zien.

Op de tentoonstelling zijn verder nog schilderijen, gravures en boeken uit de vijftiende tot en met de negentiende eeuw te zien, afkomstig uit verschillende collecties. Indrukwekkende schilderijen van deze gebeurtenis, die vanwege hun omvang of kwetsbaarheid niet naar de tentoonstelling konden reizen, worden in een audiovisuele presentative getoond. Al deze objecten samen vertellen het verhaal van de Martelaren van Roermond, het klooster waarin ze leefden en de verregaande impact die deze gebeurtenis had.

De tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws is nog tot en met zondag 30 oktober te zien in de Caroluskapel, Swalmerstraat 100 te Roermond. Tegelijkertijd wordt in de voormalige kapittelzaal de presentatie 1572. Geboorte van Nederland- Roermond, het andere verhaal getoond. Openingstijden: woe-zo van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

Deze tentoonstelling kon worden gerealiseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de welwillende medewerking van het Bisdom Roermond, de Gemeente Roermond, subsidieregeling Culturele Maakplaats en de Roermondse Stichting 1880.

Tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws

Zaterdag 23 juli is een bijzondere dag voor Roermond. Op die dag is het exact 450 jaar geleden dat een groep van 23 Roermondenaren door bruut geweld de dood vond tijdens de plunderingen van de stad door de troepen van Willem van Oranje. Vooral het lot van twaalf kartuizers, monniken en lekenbroeders, vergezeld door de secretaris van de bisschop, is schokkend. Zij staan tegenwoordig bekend als de Martelaren van Roermond. In een presentatie in de Caroluskapel, op de plek waar dit drama plaatsvond, staat deze groep centraal. Door middel van schilderijen, boeken en gravures uit vier eeuwen wordt hun tragische verhaal verteld.

Adventsvieringen met bisschop in Caroluskapel

Bisschop Harrie Smeets zal op de vier zondagen van de Advent een eucharistieviering opdragen in de Caroluskapel in Roermond. Deze viering is bedoeld als een bescheiden uitbreiding van de ‘vieringencapaciteit’ in het centrum van Roermond, omdat in alle kerken maar 30 mensen mogen worden toegelaten. Op deze wijze kunnen toch wat extra mensen tijdens de Advent een eucharistieviering bijwonen.

Tijdens deze vieringen op zondag 29 november, 6 december, zondag 13 december en zondag 20 december gelden in de Caroluskapel dezelfde regels als in alle parochiekerken. Dat wil zeggen dat maximaal 30 personen de viering kunnen bijwonen, dat vooraf aanmelden noodzakelijk is en dat er een dringend advies geldt om in de kapel een mondkapje te dragen.

De Caroluskapel ligt aan de Swalmerstraat 100 in Roermond (bij de kantoren van het bisdom). Deze adventsvieringen beginnen steeds om 9.30 uur. Aanmelden kan alleen telefonisch via de receptie van het bisdom: op werkdagen van 9.00 uur – 13.00 uur via 0475-386888.