Christus de Heer is verrezen! Het Pastorale Team van het Parochiecluster wenst alle parochianen een zalig en vreugdevol Pasen 2020!!!