Noodhulp Turkije en Syrië

Het Missiebureau Roermond gaat in samenwerking met de Bisschoppelijke Vastenactie geld inzamelen voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Op 11 en 12 februari is er een collecte gehouden in de parochiekerken van het bisdom. Ook kan geld worden overgemaakt op het rekeningnummer van het Missiebureau.

De recente verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië hebben voor veel slachtoffers gezorgd. De schade is enorm en er zijn honderden doden en vermisten. Men werkt momenteel met man en macht om zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen en medische zorg te bieden.

Het Missiebureau heeft contact met een lokale parochie in Antakya (voorheen Antiochië). Antakya ligt op minder dan tweehonderd kilometer van Gaziantep, de stad dicht bij het epicentrum van de aardbeving. De katholieke kerk is grotendeels onbeschadigd gebleven en heeft haar deuren geopend als toevluchtsoord voor de vele ontheemden. Er is een hulpplan voor deze eerste dagen, maar ook voor de langere termijn is hulp nodig.

Ook het noorden van Syrië werd zwaar getroffen door deze aardbevingen. Omdat veel landen de diplomatieke betrekkingen met Syrië hebben verbroken en een deel van het getroffen gebied bovendien niet onder controle is van de Syrische overheid, is internationale hulpverlening ingewikkeld. Het internationale caritasnetwerk van de Rooms-Katholieke Kerk is een belangrijke schakel om de mensen in Syrië snel de hand te kunnen reiken.

Het Missiebureau werkt hierin samen met de landelijke Vastenactie. Beide organisaties zijn geschokt door de omvang van deze ramp. Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiebureau bisdom Roermond onder vermelding van ‘Gezamenlijke Hulpactie Turkije en Syrië’.