Kerkgebouwen houden de wacht in de Paasnacht

De nacht van Pasen (de Paaswake) is het belangrijkste moment van ons katholieke geloof. In die nacht gedenken wij de verrijzenis van Jezus Christus, zijn opstanding uit de dood. In die nacht laat ons Christus zien dat er hoop is: lijden, verdriet, ongemak, kruis, onze zonden, zelfs de dood, hebben niet het laatste woord over ons leven! Integendeel, aan iedereen die Hem volgt, wordt deze bovennatuurlijke kracht gegeven en Christus’ nieuw leven meegedeeld.

Vanwege corona is dit jaar een Paaswake na zonsondergang niet mogelijk. Omwille van de avondklok hebben wij deze Paaswake naar 18.00 uur moeten schuiven. Daarom willen we graag een gebaar stellen om het belang van de wake te benadrukken: de lichten van alle kerkgebouwen van de binnenstad, van Roermond Noord-Oost en Herten zullen de hele nacht door blijven branden! Tijdens de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 april houden onze kerken de wacht tot aan de ochtend. Moge dezelfde licht in iedereen van ons schijnen en mogen we allen in de paasvreugde delen!