Vormingsaanbod Voorjaar 2017

Drie thema-avonden

Van 20:00u tot 22:00u in Café-zaal De Schuur (Merum). Consumpties zijn voor eigen rekening. Er wordt –ter dekking van de onkosten- een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze kan ter plekke worden voldaan. Opgave is mogelijk tot 9 maart a.s.

Donderdag 23 maart 2017   Zuster Mary Amata over de vier temperamenten

Al eeuwenlang wordt geschreven over de vier temperamenten: cholerisch, flegmatisch, sanguinisch en melancholisch. Ieder draagt iets van elk temperament in zich, echter één overheerst. Op deze avond worden de temperamenten en de sterke en zwakke kanten hiervan toegelicht op een frisse en toegankelijke manier. Heel nuttig voor partners, ouders en voor iedereen die zichzelf en anderen beter wil begrijpen.

Donderdag 20 april 2017   Mevrouw Wies Mom over de vijf talen van de liefde

Volgens Gary Chapman, zijn er vijf algemene talen van liefde. We kunnen onze liefde naar onze kinderen of partner laten blijken door: het geven van het beste deel van onze tijd, bemoedigende woorden, cadeaus, hulpvaardigheid en lichamelijke aanraking. Ieder mens ontvangt het liefst in zijn voorkeurstaal. Ook deze avond is concreet toepasbaar in het dagelijks leven.

Donderdag 11 mei 2017   Foyervader André Pierik over het gebed

Heeft bidden zin? God weet toch al hoe alles loopt… Luistert Hij wel echt naar ons? Waarom wordt niet elk gebed verhoord? Hoe bidden we goed? Hoe kun je bidden met kleinere en grotere kinderen of met je partner?  Een actueel en waardevol thema!

Inspiratiedag op zaterdag 3 juni 2017

Van 09:30u tot 16:30u in het huis van de Foyer de Charité te Thorn.

Ontmoetingsdag voor iedereen die zich betrokken voelt bij onze parochies; vrijwilligers en parochianen… jong en oud. Er is ruimte voor ontmoeting, stilte en gesprek. Ook wordt de heilige Mis gevierd. Uitgebreide informatie volgt.. noteer deze dag alvast in de agenda!

Meer informatie en opgave:

Diaken Patrick Bastings (pbastings@gmail.com / 0475-336047)

Mevr. Vivi Demandt (vividemandt@gmail.com / 0475-334814)