Het Kerkbestuur van de parochie St. Christoffel en H. Geest is sinds 1 januari 2015 gefuseerd met het Kerkbestuur van de parochie van de H. Michael in Herten.

Er vallen nu dus juridisch drie parochies onder één gezamenlijk bestuur: het Federatiebestuur van de parochies H. Christoffel en H. Geest te Roemond en H. Michael te Herten. Niet de parochies zijn dus samengevoegd, alleen de besturen.