Berichten

Tarieven misstipendia 2021 iets verhoogd

De tarieven voor misstipendia en de kerkbijdrage worden in 2021 licht verhoogd. Het bisdom heeft dat besloten na consultering van de Diocesane Financiële Commissie, waarin afgevaardigden van alle dekenaten in Limburg zitten. Niet alle tarieven gaan omhoog. Het betreft vooral de zogeheten rouw- en trouwgelden en de bijdrage voor jubileumvieringen die niet tijdens een reguliere weekenddienst worden gehouden.

De tarieven waren al een aantal jaren niet verhoogd, waardoor het in de lijn der verwachting lag dat deze voor 2021 wel verhoogd zouden worden. Bovendien zijn veel parochies dit jaar nogal wat inkomsten misgelopen als gevolg van de coronacrisis. Het bisdom vindt het daarom redelijk om voor 2021 een verhoging voor te stellen.

De tarieven waren de afgelopen jaren ook bewust laag gehouden om parochies die nog niet in de pas liepen met hun prijsstelling de kans te geven om een inhaalslag te maken. Het bisdom gaat ervan uit dat dit nu overal gebeurd is.

Het bisdom Roermond kent al sinds jaar en dag het gebruik dat de bijdrage voor uitvaarten of huwelijksdiensten niet gevraagd wordt aan parochianen die minimaal de vier voorafgaande jaren kerkbijdrage hebben betaald. Het bisdom overweegt om deze koppeling los te laten en de regeling binnen enkele jaren af te bouwen. Parochies worden hierover geïnformeerd zodra dit besluit definitief is.

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 300,00
Begrafenismis (rouwgeld) € 475,00
Huwelijksmis (trouwgeld) € 475,00
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 75,00
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst € 475,00
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 475,00

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

  • 5 jaar € 62,50
  • 10 jaar € 125,00
  • 20 jaar € 250,00

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

  • 5 jaar € 137,50
  • 10 jaar € 275,00
  • 20 jaar € 550,00

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematoriumaanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd).
Zij moeten dan per jaar wel tenminste het minimum van de in deze jaren geldende kerkbijdrage hebben betaald.
Deze minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 115,00 voor 2021.
Zoals hierboven omschreven overweegt het bisdom deze koppeling in de toekomst af te bouwen.

Het richtsnoer voor deelname aan de kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.