Berichten

Communiedankviering in Herten

Communiedankviering in Herten

De H. Mis op het hoogfeest van Pinksteren op 19 mei in de H. Michaëlkerk, was tevens de Communiedankviering. De kinderen die op Hemelvaartsdag hun Eerste Heilige Communie ontvingen, waren met hun familie aanwezig in de kerk. Enkele communicantjes zijn inmiddels actief als misdienaar in Herten.
Lees meer

Oecumenische Pinksterviering

Oecumenische Pinksterviering

Op Eerste Pinksterdag vond op het Kloosterwandplein een Oecumenische Pinksterviering plaats, georganiseerd door de Raad van Kerken Roermond. Muzikale medewerking werd verleend door Gospelkoor Gioia uit Rimburg, Landgraaf. Lees meer

Pinksterviering 2023

Pinksterviering 2023

Op 28 mei was de Pinksterviering in de Sint-Christoffelkathedraal met pontificale assistentie van bisschop Smeets. De zang werd verzorgd door het gemengd zangkoor uit Holtum. Lees meer

Koor uit Holtum zingt in kathedraal Roermond

Het gemengd zangkoor uit Holtum zingt komende Pinksterzondag (28 mei) in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Het koor verleent dan vocale medewerking aan de pontificale eucharistieviering die om 11.30 uur begint. De viering is voor iedereen vrij toegankelijk.

Het koor dat in 1967 werd opgericht telt momenteel zo’n 20 zingende leden en staat sinds begin vorig jaar onder leiding van de 20-jarige dirigent Koen Vroemen. Het koor wordt voor de gelegenheid op het orgel begeleid door Jan Steenbrink. Het profane koor zingt met name klassieke koormuziek en treedt regelmatig op tijdens koorreizen in binnen- en buitenland met gerenommeerde orkesten en solisten. Ook verleent het koor regelmatig medewerking aan de eucharistievieringen in de parochiekerk van Holtum.

Tijdens de viering in de kathedraal van Roermond zingt het koor de vaste gezangen van de Missa Quinta van Amfelser en verder het ‘King all glorious’ van Vail/Wesley, het ‘Ave Verum’ van Mozart, het ‘Quartetto Pastorale’ van Rossini, het ‘Hallelujah’ van Händel en een ‘Alleluia, Amen’ gecomoneerd door dirigent Vroemen zelf.

Meer informatie over het koor: https://www.gemengdzangkoorholtum.nl

Pinksteractie: Uganda gaat onder je huid zitten

Week van de Nederlandse Missionarissen

“Geloof kan helpen bij het verwerken van trauma’s,” weet Sander Kesseler (41), missionaris in Uganda. Hij is priester in Kitgum Mission Parish in het noorden van het land en werkte vele jaren in het vluchtelingenkamp Palabek. Daar maakte hij mee hoe vluchtelingen bepaalde trauma’s beter kunnen verwerken met de spirituele begeleiding vanuit de kerk. “Dat geeft mij voldoening ook al kan het soms heel heftig zijn.”


Vluchtelingen

Het vluchtelingenkamp Palabek is in 2017 opgezet door verschillende samenwerkende kerken. Het ligt op zo’n veertig kilometer van Kitgum Mission Parish, de parochie waar Sander woont en werkt. In het kamp worden vluchtelingen uit Zuid-Sudan opgevangen die vluchten voor de burgeroorlog die in hun land woedt. Nog steeds komen er dagelijks vluchtelingen vanuit het buurland binnen, uitgehongerd en zwaar getraumatiseerd. Veel vrouwen zijn tijdens de vlucht verkracht en zijn hiv-positief en veel vluchtelingen zijn kindsoldaten geweest. “Maar kun je hun dit kwalijk nemen als zij als kind gedwongen werden vreselijke dingen te doen?” Sander is ervan overtuigd dat de jeugd de toekomst heeft. Hij probeert de jongeren te integreren zodat zij in vrede met elkaar kunnen leven. “Dat doe ik onder meer door de jongeren samen te laten sporten. Ook bied ik workshops aan.” Sander heeft ook een vakschool opgericht in het vluchtelingenkamp. De school begon onder een boom en is inmiddels uitgegroeid tot een grote vakschool met verschillende gebouwen.

Cruciaal moment

Als kind ging Sander elke zondag met zijn ouders naar de kerk in Heumen. Na de middelbare school begon hij aan de pabo. Maar halverwege de opleiding kwam bij hem sterk het gevoel op dat hij priester wilde worden. Hij kreeg echter het advies eerst de opleiding af te maken en dan terug te komen. Het was een moeilijke tijd voor hem. “Ik was zoekende en had een gevoel dat ik niet kon plaatsen,” vertelt hij. Sander spijbelde in die tijd veel van school en was vaak in de kerk te vinden. Een cruciaal moment was de dag voordat Sander met zijn vriendin op vakantie zou gaan. Zijn vader belandde in het ziekenhuis en werd in een kunstmatig coma gehouden. Hij stond met zijn vriendin aan het bed van zijn vader en vroeg zich op dat moment af: “Als ik in dit bed zou leggen, ben ik dan gelukkig geweest?” Diep van binnen kende hij het antwoord: “nee”. Een maand later beëindigde hij de relatie met zijn vriendin en volgde het pad van God. Sander begon in 2001 aan de priesteropleiding in Den Bosch. Door een uitwisselingsprogramma van de parochie in Den Bosch kwam hij met twee andere seminaristen in Uganda. Een land dat hem meteen raakte. “Uganda gaat onder je huid zitten en gaat niet meer weg.” Hij rondde zijn priesteropleiding af en werd in Uganda tot priester gewijd.

Telefoontje

Sander woonde en werkte tot 2017 in het zuiden van het Afrikaanse land en heeft er geholpen een middelbare school op te zetten. Toen een collega van de school meer interesse had om zijn eigen zakken te vullen en er geld verdween, ontstonden er conflicten en werd de situatie voor Sander onhoudbaar. Hij stond op het punt naar Nederland terug te keren. “Opeens kreeg ik een telefoontje van de president,” vertelt Sander. De president had van al het goede werk gehoord en wilde de Nederlandse missionaris graag in zijn land houden. Na een gesprek met de aartsbisschop werd Sander overgeplaatst naar het vluchtelingenkamp Palabek in het noorden van het land. In die tijd kwam Sander ook in contact met de Week Nederlandse Missionaris die zijn missie financieel ondersteunt.

Inspiratiedagen

Op 13, 15 en 20 april vertellen Sander en Jacinta op de Inspiratiebijeenkomst over hun missie. Kijk voor meer informatie op de website www.weeknederlandsemissionaris.nl

Deurcollecte

Tijdens de Pinksteractie (van 20 t/m 28 mei) wordt er geld ingezameld om het werk van de Nederlandse Missionarissen mogelijk te maken. Daarom zal er op zondag 21 mei na afloop van de H. Mis een extra deurcollecte plaatsvinden in het kader van de Week van de Nederlandse Missionarissen.

Logo Gospel koor Gioia

Oecumenische Pinksterviering m.m.v Gospelkoor Gioia

Logo Gospel koor GioiaRuim 10 jaar geleden begonnen 6 vrouwen met passie voor de gospel, Gospelkoor Gioia. De groep uit Rimburg, Landgraaf is nu uitgegroeid tot een zeer hecht gospelkoor in de leeftijd variërend van 15 tot 60 jaar. Zowel vrouwen met (solistische) zangervaring als ook dames die voor het eerst in koorverband zingen, hebben hun plaats gevonden in dit koor. Ook zijn er een paar kanjers van mannen gaan meezingen om de koorklank meer ‘body’ te geven.
De Geest waait… dat is het thema van de Oecumenische Pinksterviering die dit jaar op zondag 28 mei om 13.00 uur op het Kloosterwandplein in Roermond is. De inspirerende gezangen van het koor, ondersteund met beeldende dans door jeugdige leden en passende teksten door de voorgangers, zullen zorgen voor een bijzonder Pinkstergevoel bij de mensen die hier een uurtje de tijd voor nemen.

Bij slecht weer wordt deze oecumenische Pinksterviering verplaatst naar de Munsterkerk.

Pinksteren

Het feest waarop we vieren dat de heilige Geest over ons komt. En wat die heilige Geest voor ons doet, horen we dezer dagen in de liturgie wanneer Jezus zegt: ‘De heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden, zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.

Dat is dus wat de heilige Geest doet: Hij herinnert ons aan de woorden en daden van Jezus. Hij is de Geest van Jezus, de Geest van God. Met hemelvaart is Jezus ten hemel opgevaren en de apostelen staan er alleen voor. Ze weten niet waar ze voor staan, ze weten niet wat Jezus van hen verlangt, dus zwijgen ze en ze doen niets. Misschien zijn ze zelfs bang dat ook zij het slachtoffer worden van vijandige schriftgeleerden en farizeeën. Maar dan daalt Jezus’ Geest, Gods Geest over hen neer, en die onzekere bangeriken worden ineens heel zekere verkondigers van Jezus’ Blijde Boodschap, de Boodschap van Gods grote daden. En wat zijn Gods grote daden? Dat is geen wraak, maar liefde. Geen veroordeling, maar barmhartigheid. Geen vergelding, maar vrede.

Dat wordt door Jezus heel sterk beklemtoond bij zijn eerste verschijning na zijn verrijzenis. Hij wenst zijn apostelen vrede toe, blaast zijn Geest over hen uit, en zegt: ‘Ontvang de heilige Geest. Als gij iemand zijn zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven; als gij ze niet vergeeft, dan blijven ze behouden.’ Dat is dus Gods Geest: dat we altijd zoeken naar vrede, en dat kunnen we alleen als we iets en iemand kunnen vergeven. Als we dat niet kunnen, blijft de fout, blijft de onvrede bestaan.

En onvrede, nee, dat is niet Gods Geest. God is de Schepper van onze aarde, onze zon en miljarden sterren. Zo almachtig is onze God en Vader. En van zijn Geest krijgen we de kracht om te doen wat Hij gedaan heeft en wat Hij blijft doen, en dat is iets moois scheppen. Niet de prachtige aarde uitputten door onze bezitsdrang. Niet de samenleving vernietigen door onvrede, door eigen groot gelijk en door hebzucht, maar mee scheppen wat goed is, mee bewaren wat vol liefde is, mee streven naar wat vol vrede is.

Dat is Gods Geest. De apostel Paulus zegt: De vrucht van Gods Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Hij zegt ook heel uitdrukkelijk wat Gods Geest zeker niet is, en dat is vijandschap, ruzie, partijdigheid, jaloersheid en meer van die dingen.  Volg uw begeerten niet zomaar na, voegt hij er nog aan toe. Daag elkaar niet uit, en wees niet verwaand.

Liefde, vrede, vreugde, geduld en nog zoveel meer andere goede gevoelens en gedragingen: dat is wat Gods Geest over de wereld brengt. Die moeten we beleven, die moeten we behouden. Niet laten vallen en niet laten uitroeien, want dan is alles weg. En we zien wat er gebeurt wanneer Gods Geest uitgeroeid wordt: dan krijg je terrorisme, christenvervolgingen en absurde oorlog tussen de broedervolken Oekraïne en Rusland. Dan slaan miljoenen mensen op de vlucht en zijn er miljoenen verlaten kinderen in een onleefbaar leven. Dan zie je de waanzinnige rijkdom van enkelen en de hopeloze armoede van heel velen. Dan bouw je mee aan een wereld die heel ver afstaat van Gods fantastische aarde. Een wereld die meer en meer onleefbaar wordt.

“Maar zendt Gij Uw Geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij Uw Schepping weer nieuw.” De Geest waait waarheen Hij wil en het is aan ons om ons daarvoor open te stellen.

Nieuw gebrandschilderd raam onthuld

Nieuw gebrandschilderd raam onthuld

Op Eerste Pinksterdag is in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een nieuw gebrandschilderd raam onthuld. Het betreft het zevende van acht vensters in de bisschopskerk ontworpen door Diego Semprun Nicolas. Het raam sluit qua kleur vorm en iconografie aan bij de twee andere zogeheten Sacramentsramen van deze kunstenaar gemaakt in 2014 en 2016 in het Sacramentskoor van de kerk én bij de vier ramen van zijn hand uit de jaren 2005-2012 in het Mariakoor.

Pinksteren brengt geopende deuren

Aan de gelovigen in het bisdom Roermond,

Op het eerste Pinksterfeest gingen de deuren van de leerlingen wagenwijd open, om de wereld in te gaan en de blijde boodschap te brengen. Tweede Pinksterdag gaan dit jaar de deuren van onze kerken weer open, om er binnen te gaan en om samen Eucharistie te kunnen vieren. Maar die opening zal bescheiden zijn: voorzichtigheid en zorgvuldigheid blijven troef. Het is niet anders. Lees meer