Berichten

Vormselviering van de samenwerkende parochies in Roermond

Op vrijdagavond 17 november, vond in de H. Michaëlkerk te Herten de H. Vormselviering plaats. De vormelingen kwamen zowel uit ons parochiecluster als uit de parochies van Roermond Noordoost. Het sacrament werd toegediend door Algemeen Gedelegeerde H. Quaedvlieg.
Bekijk het fotoalbum »