Berichten

Fotoverslag Maria Tenhemelopneming

Fotoverslag Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus 2023 is het feest van Maria Tenhemelopneming gevierd met een prachtige dag in de O.L.V. Munsterkerk. Er was een zeer feestelijke hoogmis en na deze viering werd ook de nieuwe Mariakapel ingewijd. Maar er was meer: op drie momenten werden er rozenhoedjes gebeden, waarbij de blijde geheimen, de geheimen van het licht en glorievolle geheimen werden overwogen.

Het orgelconcert was een lust voor het oor met verschillende prachtige Marialiederen. De dag werd afgesloten met een bijzonder mooie vespers en de zegen van het Allerheiligste. Het was een buitengewoon inspirerende en hartverwarmende dag die Maria’s liefde en genade benadrukte.
Lees meer