aan: de parochianen van de parochie H.GEEST te ROERMOND en allen die in haar kerkgebouw ter kerke komen

Broeders en zusters,

Zojuist heb ik het decreet uitgevaardigd, waarin mijn besluit was vastgelegd om uw parochiekerk aan de eredienst te onttrekken. Misschien hebt u zich eraan gestoord, dat dit decreet zo zakelijk en kil gesteld was. Maar U moet mij dat niet kwalijk nemen, want zo hoort een juridisch document te zijn. Ik wil mij tegenover u natuurlijk niet tot een dergelijk formeel papier beperken, maar mij ook persoonlijk tot u richten middels dit schrijven.

Een kerksluiting is een pijnlijk gebeuren, waartoe ik als bisschop alleen overga, als de omstandigheden mij daartoe dwingen. De voorgenomen sluiting komt vooral hard aan bij degenen die beschouwd mogen worden als de trouwe parochianen. Het zijn de mensen die zich steeds met hart en ziel voor de parochie hebben ingezet en meestal ook vrijwilligerswerk hebben verricht.

Met dit kerkgebouw hebben de meesten van u een emotionele band. Het is ook niet zomaar een stenen gebouw, maar een Godshuis, een heilige plek waar het hart van de geloofsgemeenschap klopt. Hier hebt u Gods Woord beluisterd als het heilige Woord waarop wij kunnen teren. Hier hebt u deelgenomen aan de viering van de heilige Eucharistie en u hebt hier Christus zelf mogen ontvangen als hemels Voedsel. Hier hebt u misschien uw eigen kinderen ten doop gehouden. Hier hebben jonge mannen en vrouwen tegenover een priester aan elkaar het Sacrament van het Huwelijk toegediend. Hier hebt u uw lieve doden in gebed, geloof en dank aan hun Schepper teruggegeven en uitgeleide gedaan. Hier hebt u lievelingsheiligen aangeroepen, in het bijzonder onze hemelse Moeder Maria.

Ofschoon het mij als bisschop pijn doet om het besluit van de onttrekking aan de eredienst van dit kerkgebouw bij u bekend te maken, bent u als parochianen niet afgeschreven. Ik hoop, dat de sluiting van de H. Geestkerk niet leidt tot verdere verschraling van uw geloofsleven. Ik vraag u om de nieuwe situatie als een uitdaging te zien. Zo kan de geloofsbeleving door samenwerking weer sterker worden. Ik vraag u verder om mee te werken aan het proces van vitalisering en herstructurering, zoals dit in ons bisdom gaande is. Ik vraag u ook om straks na de kerksluiting uw diensten te blijven verrichten voor de parochie H. Christoforus en om samen te werken met uw parochieherder en het kerkbestuur.

Laten wij dit proces van samenwerking en naar elkaar toegroeien ook toevertrouwen aan Gods heilige Geest en aan de patronen van het samenwerkingsverband H. Christoffel en de heilige Aartsengel Michaël. Ook willen wij de bijstand inroepen van onze Limburgse heiligen, waaronder in het bijzonder Arnold Janssen uit Steyl, zuster Edith Stein uit Echt en pater Karel uit Munstergeleen.

In gebed blijvend met u verbonden wens ik u allen Gods zegen toe.

Roermond, 8 november 2009

+ Frans Wiertz, bisschop van Roermond