Berichten

Zondag 17 februari: Presentatie communicanten

Presentatie van onze 28 communicanten tijdens viering in H. Michael kerk te Herten. Om zichzelf te presenteren hebben communicanten twee handen gemaakt met hun foto erop. We wensen hen een goede voorbereiding op hun 1e H. Communie
Lees verder »

Gezellige filmavond voor de misdienaars en acolieten van Herten.

Lees verder »

Vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar

Kerstavond

24 december 2018

Zorgcentrum R.C.G. (Pollartstraat Roermond)
15.30u: Kerstviering met kerstliederen
Michaëlkerk Herten
16.30u: Baby- en peuterviering. Korte viering voor gezinnen met kleine kinderen. Zonder Communie.
Zorgcentrum Herte (Op de steen 81, Herten)
16.30u: Kerstviering met Kerkelijk Dameskoor.
Michaëlkerk Herten
19.00u: Jeugd- en gezins-kerstviering met kinder- en jeugdkoor.
Munsterkerk Roermond
21.00u: Feestelijke Nachtmis m.m.v. het Munsterkerkkoor. Voorafgaand vanaf 20.30u Kerstwake
Michaëlkerk Herten
22.00u: Feestelijke Nachtmis m.m.v. het Kerkelijk Herenkoor.
Kathedraal Roermond
23:00u: Plechtige Nachtmis door bisschop mgr. H. Smeets m.m.v. het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en Schola St. Christofori

Eerste Kerstdag

25 december 2018

Munsterkerk Roermond
10.00u: Feestelijke Kerstviering met kerstliederen in samenzang.
Michaëlkerk Herten
10.00u: Feestelijke Kerstviering m.m.v. het Kerkelijk Herenkoor.
Kathedraal Roermond
11.30u: Feestelijke Kerstviering m.m.v. Fanfare ’t Reutje en sopraan Margriet Laumen

Tweede Kerstdag

26 december 2018

Zorgcentrum Herte
10.00u: Feestelijke Hoogmis m.m.v. Kerkelijk Herenkoor.
Kathedraal Roermond
11.30u: Feestelijke Hoogmis m.m.v. Karen van der Wal, sopraan.

Oudejaarsavond

31 december 2018

Jonge Kerk
18.30u: Oecumenische viering in de Jonge Kerk, Voogdijstraat

Nieuwjaarsdag

1 januari 2019

Michaëlkerk Herten
10.00u: m.m.v. Kerkelijk Herenkoor, aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst in het zaaltje.
Kathedraal Roermond
11.30u: Pontificale Hoogmis met volkszang.

Ceciliafeest kerkelijk herenkoor H. Michael te Herten

Ceciliafeest kerkelijk herenkoor H. Michael te Herten. De feestavond begon met een h. Mis in zorgcentrum Herte ter intentie van levende en overleden leden van het koor.
Lees verder »

Torenkruis en -haan kerk Herten gezegend

Vanmorgen is het ‘hoogste punt’ van de restauratie bereikt: het torenkruis en de haan zijn teruggeplaatst. Pastoor-deken Merkx heeft de zegen gegeven aan kruis en haan en daarmee aan de hele Hertense gemeenschap.
Dank voor uw belangstelling.

Met dank aan onze sponsoren:
de provincie Limburg
de gemeente Roermond
het bisdom Roermond
de stichting Stereac Herten
fa. van Appeven Ool
parochianen en anderen

Kerktoren Herten Update 29 oktober

Allerzielen 2018

Gedachtenis van de overledenen en een kaarsje aansteken in de kerk, daarna gravenzegening.
Lees verder »

Torenrestauratie Herten

Start van werkzaamheden aan H. Michael kerk te Herten

Begin september is men begonnen de steigers rondom de toren op te bouwen en nu is het hoogste punt bereikt en kunnen de werkzaamheden beginnen. Ondertussen vervangt men ook de dakgoten rondom de hele kerk.
Lees verder »